V případě zájmu o aktivní účast nás kontaktujte.

Kontakty
Vstupenky

Města budoucnosti 2019

Konference o výzvách a řešeních současných potřeb měst a obcí

30.09.2019 09:00 - 18:00

Praha Cubex Centrum Praha

8
hodin přednášek
19
vystupujících
54
měst a obcí

O konferenci

O konferenci 1

Města byla odjakživa místy, která lidem sloužila k jejich společnému sdílení bezpečnosti, obchodu, infrastruktury a dalších funkcí pro lepší život. V českých zemích měla první města již od středověku úkol zajistit svým obyvatelům základní potřeby pro fungování a rozvoj komunity a s rozvojem průmyslu, obchodu a společenských potřeb se postupně vyvíjela. Dnešní nároky na fungování měst a obcí jsou mnohem komplexnější. Zvyšování nároků na dopravní infrastrukturu, energetickou náročnost, ekologii a rozvoj informačních technologií s sebou přináší poptávku po inovativních řešeních, která zajistí nejen současné potřeby, ale myslí i na budoucnost.

O konferenci 2

Konference Města budoucnosti 2019 poskytuje diskuzní platformu, na které na jednom místě zástupci měst a obcí hovoří o svých problémech, sdílí své zkušenosti, a společně s odborníky na danou tématiku nachází řešení a přináší odpovědi na současné potřeby pro úspěšné vedení měst a obcí.

V rámci programu vystoupí profesionálové jak z řad manažerů municipalit, tak i z oblastí pro řešení jednotlivých oblastí, ať se jedná o problematiku mobility, infrastruktury, energetiky, veřejného prostoru a udržitelného rozvoje. Celodenní přednáškový a diskuzní program je rozdělený do několika tématických bloků a součástí konference je také expo zóna určená pro praktickou prezentaci řešení problematiky jednotlivých oblastí.

Tématická zaměření

  • mobilita
  • infrastruktura
  • energetika
  • veřejný prostor
  • udržitelný rozvoj
magazin

Magazín pro management měst a obcí

Představení úspěsných projektů a jejich realizací

Přečíst

Aktuality

EPC umožňuje realizovat úsporná opatření bez velkých počátečních investic

EPC umožňuje realizovat úsporná opatření bez velkých počátečních investic

Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Nová energie pro Česko?

Nová energie pro Česko?

Česko v připravenosti na proměnu energetiky zaostává za vyspělými státy. Co může pomoci proti naší energetické zaostalosti? Vznikla kampaň Nová energie Česka, která nabízí řešení.

Dělá jedna chytrá lavička město smart?

Dělá jedna chytrá lavička město smart?

Je stále téma smart city aktuální? Co vůbec znamená být smart? Pohled na "chytrost" očima 2. místopředsedy Sdružení místních samospráv ČR Radima Sršně.

Další aktuality

Řečníci

Klára Dostálová

Ministryně pro místní rozvoj ČR

Marie Zezůlková

Ředitelka, NCEÚ

Vít Rakušan

Předseda, STAN

Petr Očko

Náměstek sekce digitalizace a inovací, MPO ČR

Zdeněk Hřib

Primátor hlavního města Prahy

Radka Vladyková

Výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí České Republiky

Ingrid Štegmannová

Státní tajemnice MPSVČR

Vladimír Dzurilla

Vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci

Jan Klepiš

Strategy Manager, ČSOB

Miroslav Lukeš

Generální ředitel ČR, SR a Rakousko, Mastercard

Radim Sršeň

2. místopředseda Sdružení místních samospráv

Jaroslav Martinek

Ředitel, Partnerství pro městskou mobilitu

Martin Švec

Innovation & Technology, HERE

David Koppitz

Náměstek pro řízení sekce regionální politiky, MMR ČR

Luděk Sosna

Ředitel odboru strategie, Ministerstvo dopravy ČR

Petr Štěpánek

Starosta městské části Praha 4

Roman Holý

Interim Director, EIT Urban Mobility

Miroslav Kleňha

Prokurista, Rocon Meteo

Vilém Růžička

Statutární ředitel, Středočeské inovační centrum

Program

08:15 - 08:45

Registrace účastníků

09:00 - 09:05

Přivítání

Petr Štěpánek, Starosta MČ Praha 4

09:05 - 09:15

Zahájení konference

Zdeněk Hřib, Primátor hl.m. Prahy

Zdeněk Hřib, Primátor hlavního města Prahy

09:15 - 10:00

Současné problémy měst a obcí

DISKUZE

Radim Sršeň, Sdružení místních samospráv ČR; Ondřej Špaček, CE Traffic

10:00 - 10:15

Digitální Česko

Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

Přednáška

10:15 - 10:30

Digitalizace městských služeb

Jan Klepiš, ČSOB

Přednáška

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:45

Městská mobilita zítřka

DISKUZE

Daniel Adamka, Arriva; Jaroslav Martinek, Asociace měst pro cyklisty; Roman Holý, EIT Urban Mobility; Petr Horský, Česká parkovací asociace

11:45 - 12:00

Městská meteorologie podporou nejen zimní údržby

Ing. Miroslav Kleňha, ROCON METEO

Přednáška

12:00 - 13:30

Přednášky

13:30 - 14:15

Efektivní řízení energetiky a služeb

DISKUZE

Marie Zezůlková, NCEÚ; Jan Pavlík, Enviros; Lukáš Svoboda, E.ON Česká republika

14:15 - 15:00

Představení Metodiky Smart City

Radka Vladyková, Svaz měst a obcí České republiky

15:00 - 15:45

Coffee break

15:45 - 16:30

Chytrá řešení pro chytrá města

DISKUZE

Vilém Růžička, Středočeské inovační centrum

16:30 - 17:15

Přednášky

17:15 - 18:00

Veřejné zakázky v praxi a ochrana před riziky

DISKUZE

David Koppitz, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Ingrid Štegmannová, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Vít Rakušan, STAN

18:00 - 18:10

Ukončení konference

Objednávka vstupenek

Cena vstupenky 3 000 Kč bez DPH

Účastníci

Potvrzuji přečtení podmínek ochrany osobních údajů a beru na vědomí zpracování všech poskytnutých osobních údajů za účelem obchodu a marketingu a dávám ke zpracování souhlas.

Partneři a záštity

Generální partner

Hlavní partneři

ČSOB C Roads

Partneři

Arriva CE-Traffic a.s. EON Rocon Meteo O2 Mastercard HERE Technologies Enviros

Mediální partneři

Deník denik.cz Města budoucnosti Moderní obec Obec a finance Odpady Obnovitelně Wolters Kluwer Komunální technika

Pod záštitou

Asociace krajů České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní centrum energetických úspor Středočeské inovační centrum Sdružení místních samospráv České republiky Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. Svaz měst a obcí České republiky Národní síť Zdravých měst České republiky Partnerství pro městskou mobilitu Svaz moderní energetiky Česká parkovací asociace Česká rada pro šetrné budovy Asociiace moderně komunikujících občanů a starost, z.ú. City Changers

Záštity krajů

Jihočeský kraj - pod záštitou 1. náměstka JUDr. Josefa Knota Jihomoravský kraj - pod záštitou hejtmana JUDr. Bohumila Šimka Karlovarský kraj - pod záštitou hejtmanky Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové Moravskoslezský kraj Pardubický kraj - pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. Středočeský kraj - pod záštitou hejtmanky Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové

Záštity měst a obcí

Beroun Brno - pod záštitou primátorky JUDr. Makéty Vaňkové Bystřice nad Pernštějnem - pod záštitou starosty Ing. Karla Pačisky Česká Třebová - pod záštitkou starostky Mgr. Magdalény Peterkové Český Krumlov - pod záštitou starosty Mgr. Dalibora Cardy Havířov Havlíčkův Brod Hradec Králové - pod záštitou primátora prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc. Cheb - pod záštitou starosty Mgr. Antonína Jalovce Chomutov Jablonec nad Nisou - pod záštitou Bc. Milana Kroupy Jihlava - pod záštitou primátorky Karolíny Koubové Jindřichův Hradec - pod záštitou starosty Mgr. Stanislava Mrvky Karlovy Vary - pod záštitou primátorky Ing. Andrea Pfeffer Ferklové, MBA Kladno - pod záštitou primátora Ing. Dana Jiránka Knežice - pod záštitou starosty Milana Kazdy Kolín - pod záštinou 1. místostarosty Mgr. Michaela Kašpara Kraslice Krnov - pod záštitou starosty Ing. Tomáše Hradila Kutná Hora Kyjov - pod záštitou starosty Mgr. Františka Lukla, MPA Litoměřice Litomyšl - pod záštitou starosty Mgr. Daniela Rýdla, LL.M. Litovel Lovosice Mariánské Lázně - pod záštitou starosty Ing. Martina Kaliny Moravská Třebová - pod záštitou starosty Ing. Tomáše Kolkopa Most Nymburk - pod záštitou starosty Ing. Tomáše Macha Písek Poděbrady - pod záštitou starosty Jaroslava Červinky Praha 1 - pod záštitou místostarosty Ing. Petra Hejmy Praha 2 - pod záštitou Mgr. Jany Černochové Praha 4 - pod záštitou starosty Mgr. Petra Štěpánka Praha 9 - pod záštitou Ing. Jana Jarolíma Praha hl.m. - pod záštitou primátora MUDr. Zdeňka Hřiba Prostějov - pod záštitou primátora Mgr. Františka Jury Přerov Přeštice Rakovník Roudnice nad Labem - pod záštitou starosty Ing. Františka Padělka Slaný - pod záštitou starosty Mgr. Martina Hrabánka Tábor - pod záštitou Mgr. Václava Klacendy Teplice - pod záštitou primátora Bc. Hynka Hanze Třinec Uherský Brod Vyškov Zlín - pod záštitou primátora Ing. et Ing. Jiřího Korce

Organizátor

Bonafide Group, SE

Hostitel

Cubex Centrum Praha

Místo konání a termín

30.09.2019 09:00 - 18:00

Praha Cubex Centrum Praha

Kontakty Gabriela Baranyaiová
E-mail: gabriela@bonafide.cz
Tel.: 775 865 305