Série moderovaných diskuzí BUDOVY PRO BUDOUCNOST představuje vývoj a budoucnost stavebnictví
13.10.2023

Dekarbonizace stavebnictví, recyklace stavebního materiálu, obnovitelné zdroje energie nebo dřevostavby. Série čtyř moderovaných diskuzí, které se uskutečnily na půdě Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, otevírá témata, jež kladou důraz na udržitelnost ve stavebnictví, a představuje cesty, kterými se tento obor v současnosti ubírá. Za projektem stojí koprodukce UCEEB a online TV kanálu Tvize.

„Cílem Univerzitního centra energeticky efektivních budov je propojovat vědu s komerčním i veřejným sektorem a přinášet společnosti řešení, jež naplňují vizi udržitelné budoucnosti. Jedním z našich cílů je propagace udržitelného stavebnictví.  Spolupráce se společností TVize formou moderovaných diskuzí je skvělým způsobem, jak problematiku přiblížit široké veřejnosti,“ přibližuje projekt Petr Kuklík z ČVUT UCEEB.

Šetrná výstavba a obnovitelné zdroje energie – nutné předpoklady ke snížení uhlíkové stopy budov

Problematika ESG, tedy Environmental, Social and Corporate Governance, se v posledních letech dostává do popředí v řadě firem po celém světě. Odborníci, akademičtí odborníci, ale i podnikatelé si uvědomují dopad průmyslu na životní prostředí a snaží se jej uzpůsobit tak, aby byl vliv na planetu i okolní společnost co nejpříznivější. Je tomu tak i ve stavebnictví, které je zodpovědné za 40 % světové produkce celkových emisí CO2. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze společně s online televizí Tvize uspořádaly sérii moderovaných diskuzí mezi akademickými pracovníky a zástupci firem z oblastí stavebnictví a energetiky, aby spolu sdíleli zkušenosti a hledali cesty k udržitelnějším budovám.

„Jsme rádi, že se do projektu zapojily osobnosti, které potřebu udržitelnosti ve stavebnictví vnímají dlouhodobě. Mají zájem se o své zkušenosti s ostatními podělit a vyšlapávají tak cestu všem, kteří se o problematiku začínají zajímat, ať už se jedná o stavební firmy, realitní developery nebo zástupce státní správy a samospráv,“ dodává René Hradecký z Tvize.

 

Všechny epizody, které moderuje Michala Hergetová, je možné zdarma zhlédnout na webu Tvize:

 

Komunitní energetika umožní sdílení elektřiny mezi lidmi. Zelenou energii dovede i do historických center měst.

Jakou cestou se chce vydat Česká republika k zajištění energetické soběstačnosti a současně ke snižování uhlíkové stopy? V čem nám pomůže decentralizovaná energetika? A co přinesou energetická společenství a sdílení elektřiny? Jak funguje sdílení energie v okolních zemích? A změní retailový segment trhu s elektrickou energií?

Do diskuze, která se uskutečnila ve spolupráci s ČVUT UCEEB nejen o komunitní energetice, ale i o energetické efektivitě budov, EPC projektech, akumulaci energie, technologiích, inovacích a legislativě, se zapojili Vladimír Zadina z ČEZ ESCO, Jakub Hrbek ze Státního fondu životního prostředí, Aleš Hradecký z Komory OZE a Petr Wolf z ČVUT UCEEB.

 

Dekarbonizace si ve stavebnictví vyžádá zásadní změny v myšlení investorů i uživatelů budov.

Jak lze co nejefektivněji snižovat emise skleníkových plynů u budov? Je významnějším přispěvatelem ke zvyšování uhlíkové stopy provoz budov nebo jejich výstavba? Proč je při jejich hodnocení potřeba hodnotit celý jejich životní cyklus? A v čem se liší přístup k dekarbonizaci u nové výstavby a u rekonstrukcí starých budov?

Diskuze, kterou uspořádala Tvize společně s ČVUT UCEEB, se zúčastnili Tomáš Vanický (Centrum pasivního domu), Jiří Dobiáš (Wienerberger), Martin Volf (ČVUT UCEEB) a Roman Voráč (MFS DX).

 

Zdravé vnitřní prostředí není jen čerstvý vzduch, ale i světlo, teplo a akustika. Lidé mají rozdílné potřeby.

Čím vším se vyznačuje zdravé vnitřní prostředí budov a co všechno musí dnes kvalitní a komfortní budovy splňovat? Jak různé osvětlení ovlivňuje naši psychiku? Která barva nás uklidňuje? A proč bychom měli po nastěhování nového nábytku důkladně větrat? Na co všechno musí architekti myslet, když plánují kanceláře a kde nemohou být tzv. "trvalá pracovní místa"?

Diskuzi o komfortu a zdravém prostředí v kancelářích, o akustice, světelné a tepelné pohodě, ale také o vlhkosti vzduchu, využití přírodních materiálů nebo o potřebě mít hezký výhled z oken, připravila Tvize společně s UCEEB při ČVUT v Praze. Zúčastnili se jí Iveta Králová, předsedkyně České rady pro šetrné budovy a manažerka pro klíčové projekty Saint-Gobain, vedoucí oddělení Vnitřní prostředí budov, ČVUT UCEEB Daniel Adamovský, Lenka Prokšová Zuská ze Státního zdravotního ústavu v Praze a vedoucí oddělení interiérového designu společnosti Cushman & Wakefield Marie Vlčková.

 

Dřevostavby jsou dnes v Evropě běžné, u nás se prosazují pomalu. Dřevo vyvážíme zbytečně levně.

Jsou dřevostavby budoucností českého stavebnictví? Jaký je jejich podíl na současné výstavbě a proč se dřevo nejvíce uplatňuje u výstavby rodinných domů? Jaký je rozdíl mezi malými a několikapodlažními dřevostavbami? V čem jsou jejich výhody oproti zděným stavbám? A mají vůbec české lesy dostatek dřeva pro jejich větší využití?

Diskuze na půdě UCEEB o budoucnosti stavebnictví, nových stavebních materiálech a postupech, o inovacích, prefabrikaci, ekologii, ale i o legislativě, bezpečnosti a požárních normách, se zúčastnili: vedoucí oddělení materiálů a konstrukcí v UCEEB při ČVUT doc. Petr Kuklík, Prefab-construction manager ve společnosti Saint Gobain Zdeněk Černošek, majitel společnosti NEMA Tomáš Nemrava a správce lesních majetků a pracovník FLD ČZU Aleš Erber.

 

Jakub Maščuch: Všichni chceme ušetřit na energii. Nejdříve ji ale musíme umět měřit.

Využívá Česká republika potenciál obnovitelných zdrojů energie? A jakou roli bude v budoucnu hrát bioplyn? Máme pro jeho výrobu dostatek biomasy? Jak by se měly navrhovat budovy, aby byly energeticky co nejefektivnější?

Nejen o obnovitelných zdrojích, energeticky efektivních budovách, nových technologiích a inovacích, ale i o budoucnosti komunitní energetiky a sdílení elektrické energie, hovoří energetik, vynálezce mikroelektrárny Wave a vedoucí laboratoře LORCA, ČVUT UCEEB Jakub Maščuch.