Ochrana osobních údajů

1.

Udělujete tímto souhlas společnosti BONAFIDE GROUP, SE, se sídlem Wolkrova 965/15, Praha 6, 16000, IČ: 29040621, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 196 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

- jméno a příjmení

- název společnosti

- IČ společnosti 

- e-mail

- telefonní číslo

- bankovní spojení (číslo účtu)

2.

Jméno, příjmení, název společnosti, IČ společnosti, telefonní číslo, e-mail a bankovní spojení (číslo účtu) je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem: nákupu vstupenek na konferenci Města budoucnosti a následného vydání daňového dokladu.Tyto údaje budou Správcem zpracovány nejpozději do dne konání konference Města budoucnosti. Tyto údaje budou Správcem archivovány po dobu 3 let.

3.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel softwaru.

b) Poskytovatel platební brány.

c) Případně další třetí strany. 

5.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.