Summit Udržitelnosti v architektuře a stavebnictví v Obecním domě v Praze
25.9.2023

V Obecním domě v Praze se dne 20.9.2023 konal Summit Udržitelnosti se zaměřením na téma udržitelnosti v oblasti architektury a stavebnictví. Tato prestižní událost byla společně uspořádána firmou Saint-Gobain, Českou komorou architektů a Sdružením pro architekturu a rozvoj.

Summit přivedl dohromady přední odborníky z oblasti architektury, developerů a politiků, kteří se podělili o své znalosti a zkušenosti z realizovaných projektů se zvláštním důrazem na aspekty šetrné výstavby a udržitelného rozvoje.

V rámci tří diskuzních panelů se zúčastnění účastníci summitu zaměřili na širokou škálu témat, včetně legislativy, energetické účinnosti budov s prosklenými fasádami, integrace nových staveb do stávajícího urbanistického prostředí a cirkulární ekonomiky v oblasti stavebnictví.

Na summitu vystoupili přední architekti, včetně Mathewa Wiggetta, generálního ředitele architektonického ateliéru Valode & Pistre a Jana Schindlera z ateliéru Schindler Seko architekti. Představili inspirativní projekty, včetně Saint-Gobain Tower v Paříži a DOCK in TWO v Praze, a vedli diskuze o klíčových tématech jako jsou legislativní změny, využití dřevěných konstrukcí a význam udržitelnosti v rámci moderní architektury.

Důležitým tématem diskuzí byla nutnost legislativních změn v českém stavebnictví, které by podpořily udržitelné praktiky a inovace. Architektka Viktorie Součková zdůraznila potřebu přizpůsobit českou legislativu, aby lépe reflektovala normy z okolních zemí a usnadnila povolovací proces a výstavbu dřevěných staveb vyšších než 11 metrů. "Udržitelnost by měla být důležitější než razítka," řekla Součková.

Dalším klíčovým tématem byla modularita a její potenciál v architektuře a stavebnictví. Architekt Ondřej Mundl zdůraznil, že modulární konstrukce umožňují rychlé a flexibilní změny v dispozici a funkci budov, což je klíčové pro udržitelný vývoj.

Na summitu byly také prezentovány některé zajímavé projekty:

  • Saint-Gobain Tower: Výrazná budova v Paříži, navržená architektem Denisem Valode, představuje ukázku moderní udržitelné architektury a nabízí zaměstnancům a veřejnosti komfortní a moderní využití.

  • DOCK in TWO: Tato administrativní budova v centru Prahy, pokrytá zelení a s terasami směřujícími k vodní ploše, je výsledkem úzké spolupráce developera a investora se skupinou Saint-Gobain.

  • Dřevostavba Penny Marketu ve Skutči: Projekt od studia YUAR je největší dřevostavbou v České republice a představuje moderní přístup k udržitelnosti, designu a využití materiálů v rámci supermarketu.

V rámci jednoho z diskusních bloků dostali prostor i zástupci státní správy, včetně Jany Komrskové, která zastává pozici radní Prahy pro životní prostředí a klimatický plán. Během svého vystoupení představila důležitý dokument s názvem "Klimatický plán," který byl přijat hlavním městem Prahou již před dvěma lety. Tento plán se zaměřuje na čtyři klíčová odvětví: mobilitu, energetiku, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření. Důležitým prvkem je udržitelnost ve stavebnictví, která zasahuje do několika těchto odvětví, ať už se jedná o energetickou náročnost budov, nebo využití recyklovaných materiálů ve stavebnictví.

Jan Kasl, předseda České komory architektů, zdůraznil význam dřevostaveb, které mají schopnost pohlcovat CO2, a apeloval na rychlé přijetí normativních opatření umožňujících stavbu vícepodlažních dřevostaveb i v naší zemi. Zástupce developera, Dušan Kunovský, předseda představenstva společnosti Central Group, se vyjádřil k udržitelné výstavbě a představil konkrétní finanční výhody, které město a stát získají z prodeje jednotlivých bytů.

Summit Udržitelnosti v Architektuře a Stavebnictví je významnou platformou pro odborníky a klíčové hráče v oboru, kteří se snaží posunout české stavebnictví směrem k větší udržitelnosti a inovaci. Summit ukázal, že udržitelnost se stává neodmyslitelnou součástí moderní architektury a stavebnictví.