Vedoucí úřadů – motor či brzda měst budoucnosti?
17.4.2019

Tajemníci městských úřadů nejsou pouhými úředníky. Mají vlastní sdružení, kde sdílí svoje zkušenosti a hledají inovativní řešení pro současné problémy. STMOÚ ČR se v neposlední řadě angužuje i v oblasti Smart Cities.

Tajemnice a tajemníci jsou nejen vedoucí úřadů měst a obcí, zajišťující chod aparátu místních samospráv i výkonu státní správy, ale většinou se také velmi aktivně podílejí na zavádění inovací a nových technologií do měst a obcí a na jejich rozvoji.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (www.tajemnici.cz) vytváří platformu pro informovanost, inovativní řešení, sdílení zkušeností a dobré praxe mezi tajemníky, jejich úřady, městy a obcemi. Zástupci sdružení působí v mnoha poradních a iniciativních orgánech, například v Radě vlády pro veřejnou správu, pracovních týmech Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) či Rady vlády pro udržitelný rozvoj.  

STMOÚ ČR spolupracuje i na tvorbě a připomínkování legislativy tak, aby byla do budoucna přehlednější, jednodušší a nevytvářela další administrativní zátěž pro občany, podnikatele i obce (ne vždy se to však podaří). Zapojuje se do tvorby metodik v oblasti přenesené působnosti státní správy, vykonávané obecními úřady, strategického plánování a řízení, elektronizace veřejné správy či nástrojů zvyšování kvality úřadů (www.kvalitavs.cz).

Zástupci sdružení v pracovní skupině pro Smart Cities RVUR se podílí na aktuální metodice hodnocení udržitelných chytrých měst – Smart Cities (www.smartcities.mmr.cz). Problematika je součástí širšího rámce udržitelného rozvoje, jenž  je vymezen základním dokumentem – strategickým rámcem Česká republika 2030. Sdružení zastupuje města a obce i v dalších orgánech RVUR a podílí se na tvorbě dílčích strategií, např. implementačního plánu ČR 2030 (www.udrzitelny-rozvoj.cz) nebo metodice k jednomu z hlavních nástrojů UR – místní Agendě 21 (ma21.cenia.cz).  

STMOÚ ČR proto rádo převzalo záštitu nad připravovanou konferencí Města budoucnosti 2019.

 

Autor: Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR