V bezkontaktních platbách patříme do evropské špičky
16.7.2019

Celá řada českých měst využívá platební systémy nejen pro svou dopravu. Jan Klepiš z ČSOB je jedním z těch, kteří se na jejich rozvoji v českých městech podílí.

Jan Klepiš vede v ČSOB rozvojové projekty například program ČSOB Mobilita, do kterého patří platby ve veřejné dopravě bankovními kartami, které jsou nyní úspěšně zavedeny v celé řadě měst v České republice. Aktuálně spolu s kolegy intenzivně pracuje na službách z oblasti MAAS.

Na čem teď pracujete?

Z poslední doby je to zavádění bezkontaktních terminálů v pražských tramvajích prostřednictvím naší společnosti Bankovní informační technologie, dále také práce na nových službách z oblasti MAAS. Projekt plateb v pražských tramvajích je nyní úspěšně završen a my už z prvních reakcí vidíme, že lidé tuto možnost vítají. Podobný komfort budou s naší pomocí zažívat postupně lidé v dalších městech. Už nyní lze díky ČSOB platit bezkontaktně například v Ostravě, Brně, Plzni, Liberci či Karlových Varech. Prostřednictvím našich chytrých řešení zaplatí lidé kartami za více než 750 tisíc lístků měsíčně přímo ve vozidlech veřejné dopravy. V druhé polovině roku se těším na první výstupy z rodiny služeb MAAS.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy měst v oblasti dopravy?

Nejpalčivější problémy jsou v posledních letech stejné, a jsou dané tím, jak neustále roste důležitost měst a jejich služeb. V největších městech, typicky v Praze, Brně, Plzni nebo Ostravě, žije a pracuje stále více lidí a také roste počet návštěvníků dojíždějících nejen za prací, vzděláním nebo kulturou, ale i zdravotnickými službami nebo sportem. Kritickým prvkem rozvoje měst je funkční veřejná doprava a dopravní obslužnost. S tím je spojený nedostatek parkovacích ploch, dopravní zácpy, hluk, zvýšená prašnost a exhalace. 

V rámci ČSOB jste se rozhodli ve městech řešit osobní i hromadnou dopravu komplexně. Jak na to jdete?

Chytrá dopravní řešení pro města a občany jsou součástí naší koncepce ČSOB Mobilita. Naše služby zahrnují placení lístků kartami na linkových spojích, ale také komplexní řešení plateb ve veřejné dopravě pro celá města a kraje. Podporujeme samozřejmě i elektromobilitu, ať už financováním elektromobilů a vozidel na hybridní pohon nebo přímo podporou našich zaměstnanců, kteří mají v našich centrálách k dispozici dobíjecí stanici, brzy stanice pro elektromobily, testujeme i elektromobily pro služební cesty s obsluhou skrze mobilní aplikaci. Zároveň podporujeme ty, kteří jezdí do práce na kolech a snažíme se jim k tomu vytvořit ty nejlepší podmínky. I tak zdánlivá drobnost jako jsou sprchy umístěné co nejblíže garážím můžeme být určující při rozhodování, zda se dotyčná či dotyčný vypraví do práce na kole.Do budoucna chceme také propojit bezkontaktní platby ve veřejné dopravě a parkovací systém jedním virtuálním lístkem a zajistit tak komplexní řešení mobility. Naše řešení v oblasti veřejné dopravy tím usnadňují a zkvalitňují lidem život, umožňují efektivnější správu a řízení měst a tím i posilují postavení měst jako moderních celků, která rozvíjejí svou infrastrukturu pomocí dostupných technologií. 

Která města jsou v řešení těchto problémů nejdál?

Dobrých příkladů v České republice je již celá řada, protože ve vedení měst jsou lidé, kteří v nich žijí a pracují a uvědomují si, že je potřeba situaci řešit odpovědně a komplexně. Tedy začít definicí vlastních potřeb, analyzovat současný stav a až poté přistoupit k návrhům, jak se se vším vypořádat. Konkrétně řešení ČSOB přispívají k pohodlnějšímu a jednoduššímu cestování v prostředcích hromadné dopravy například v Praze, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Brně, Liberci nebo Karlových Varech. Mobilní parkovací aplikace ClickPark, ve které bezpečnost transakcí zajišťuje ČSOB, pomáhá například v Berouně, Blansku, Hranicích, Chrudimi nebo Sázavě.

Mění se nějak chování uživatelů platebních karet?

Lze říci, že se karty stávají stále samozřejmější součástí našeho každodenního života. Důvodů je hned několik: placení je pohodlné a rychlé, ale i vzhledem k tomu, že karty se stávají nositelem i dalších potřebných funkcionalit, jakými jsou časové kupóny, vstupenky nebo osobní doklady. V České republice je podle aktuálních statistik v přepočtu více než 1,1 platební karty na občana a loni počet transakcí kartami poprvé zdolal magickou miliardu. Nicméně s rozmachem mobilních řešení a aplikací je nasnadě, že lidé budou v dohledné době provádět a řídit elektronické transakce stále častěji prostřednictvím mobilního telefonu. 

Jak si v inovacích stojí česká města v porovnání se zbytkem Evropy?

Česká města si stále více uvědomují výhody dostupných technologií spojených s bankovními kartami při vytváření systémů ve veřejné dopravě a v dalších oblastech života, jako je vzdělávání, zdravotnictví nebo sociální sféra. Moderní chytrá města se rozhodují a řídí na základě dat a lidem se v nich žije pohodlněji, pokud nejsou zatěžováni zbytečnými náklady, administrativou a nepružnými službami. Česká republika je vhodným prostředím pro rozvoj v rámci konceptu Smart City zejména díky tomu, že Češi si velmi přisvojili bezkontaktní placení kartami, v němž dokonce patříme do evropské špičky. Srovnávání je ošidné, neboť žádné město není stejné a nemá stejné podmínky. Lze ale říci, že některá česká řešení, kupříkladu Chytrá kolínská klíčenka, si získala mezinárodní věhlas, a třeba Ostrava se stala druhým městem v Evropě vybaveným bezkontaktními čtečkami se systémem zastropovaného denního jízdného.

Čím dál více slyšíme o elektromobilitě. Jsou na ni města připravená?

Městská elektromobilita je velmi závislá na hustotě dobíjecích stanic, dostupnosti elektromobilů pro firmy i širokou veřejnost a podpoře od představitelů radnic. Ve všech těchto jmenovaných parametrech máme ještě rezervy. Česká republika v elektromobilitě v EU zaostává. Podle Eurostatu patří Česko k pěti nejhorším zemím, kde je podíl elektroaut pod jedním procentem. Zatímco vedoucí Švédsko má podíl 2,4 procenta a třeba sousední Polsko 1,9 procenta.

Co v této oblasti chystáte vy?

Pro ČSOB a celou skupinu KBC je životní prostředí a ekologicky šetrný přístup prioritou. ČSOB v oblasti elektromobility spolupracuje s Pražskou energetikou. Od začátku září 2018 bylo spuštěno dobíjení v síti dobíjecích stanic PREpoint bez nutnosti použití dobíjecího čipu. Stačí mít mobilní telefon, načíst QR kód umístěný na dobíjecí stanici a zahájit nabíjení (jednoduchá platba kartou přes naši platební bránu). V ČSOB přímo snižujeme ekologickou stopu a jízdu služebními vozidly, protože díky moderním technologiím mohou kolegové spolupracovat na dálku. A jak už zaznělo, zaměstnanci si mohou nabít svoje elektromobily přímo v garážích  centrál ČSOB v Praze a Hradci Králové.    

Připravujete nějaká zajímavá řešení i v dalších oblastech?

V ČSOB pokračujeme v naší dlouhodobé strategii zaměřené na oblast inovací. Se společností Mall Group jsme vytvořili společný podnik pod názvem MallPay, kterým si dáváme za cíl uspokojit potřeby zákazníků na rychle rostoucím trhu e-commerce. Již nyní nabízíme odloženou platbu při online nakupování a po vstupu ČSOB bude v nákupním košíku postupně nabízet zákazníkům e-shopů financování, pojištění a investice. Nové také přicházíme s možností pro naše klienty získat úvěrové produkty plně online. Vše od prvního kliknutí v internetovém bankovnictví po připsání půjčených peněz na účet zabere maximálně 15 minut.