Udržitelná městská mobilita v ČR
4.3.2019

V polovině února 2019 se uskutečnilo jednání ohledně nové koncepce městské mobility. Jednání se zúčastnili zástupci např. Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvy pro životní přostředí, ČVUT, Univerzity Pardubice či Asociace měst pro cyklisty.

V únoru 2019 se uskutečnilo jednání ve věci koordinace jednotlivých projektů týkajících se městské mobility, které by mohly pomoci s přípravou vládní koncepce městské mobility. Byla zde představena nová vládní koncepce městské a aktivní mobility. V následujících bodech se můžete dočíst, co se na tomto jednání probíralo.

 

Zdroj: Jaroslav Martinek