Stát dá v příštím desetiletí desítky miliard na boj se suchem
25.7.2019

Stát plánuje v následujících deseti letech vyčlenit na propojování vodárenských soustav 24 miliard korun. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana půjdou peníze nejvíce do Středočeského a Jihočeského kraje. Na obnovu vodovodů pak stát vyčlení šest miliard korun. Tyto projekty jsou zahrnuty v národním investičním plánu. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce bude možné další peníze čerpat z evropských fondů, dohromady se tak podle něj v Česku v následujícím desetiletí investuje do řešení vody 50 miliard korun.

Stát plánuje v následujících deseti letech vyčlenit na propojování vodárenských soustav 24 miliard korun. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana půjdou peníze nejvíce do Středočeského a Jihočeského kraje. Na obnovu vodovodů pak stát vyčlení šest miliard korun. Tyto projekty jsou zahrnuty v národním investičním plánu. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce bude možné další peníze čerpat z evropských fondů, dohromady se tak podle něj v Česku v následujícím desetiletí investuje do řešení vody 50 miliard korun. 

"Konkrétně je v plánu například vybudování přivaděče Praha - Kladno nebo posílení kapacity Východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové. Propojení vodárenských soustav pomůže se zásobováním vodou téměř pro tři miliony lidí," uvedl Toman.

Stát pak také plánuje rozšířit skupinový vodovod Nýrsko - Klatovy další větví do Dobřan nebo propojit vodovody Liberec - Bílý Kostel nad Nisou - Hrádek nad Nisou. "Pro naši vládu je voda a strategie řešení problémů s vodou to nejdůležitější, co máme na stole, protože bez vody zkrátka není život," řekl Babiš.

Nyní je podle ministrů situace se suchem podstatně horší než vloni, prognóza srážek podle nich není příznivá.

Ministerstvo zemědělství již drive uvedlo, že spolu se státním podnikem Lesy ČR plánuje stát podpořit v následujících třech letech mimo jiné rekonstrukci, obnovu, odbahnění nebo stavbu 1215 rybníků nebo malých vodních nádrží. Ministerstvo na to chce dát půl miliardy korun ročně. Podle něj jde o pokračování stávajících dotačních titulů, ale i nových. Žadatel bude moci dostat od státu na obnovu rybníku 80 procent z rozpočtu, zbytek bude ze soukromých peněz.

Ministerstvo zemědělství v posledních čtyřech letech dalo na opatření proti suchu 29,4 miliardy korun, většinou z peněz Evropské unie. Do budoucna plánuje investovat více peněz do zavlažování.

Stát chce v nové výzvě dát obcím půl miliardy na nové vodovody 

Ministerstvo životního prostředí chce do  konce června vypsat novou dotační výzvu pro obce a města na nové vodovody a vodovodní přivaděče, v níž bude 500 milionů korun od Státního fondu životního prostředí. Už teď mohou žádat o peníze na nové zdroje pitné podzemní vody, i v tomto případě je k dispozici půl miliardy korun. Na dnešní tiskové konferenci po jednání Národní koalice pro boj se suchem to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Za poslední dva roky MŽP uskutečnilo více než 350 rychlých projektů na budování zdrojů pitné vody za 160 milionů korun, pro dalších zhruba 500 má úřad peníze.

"V současné době jsou vyčerpané peníze z národních i evropských zdrojů, které se týkají nových zdrojů vody, jakou jsou vodovody a vodovodní přivaděče. V nejbližší době na toto vypíšeme pro obce výzvu ve výši půl miliardy korun," řekl Brabec.

Současná výzva na zdroje podzemní pitné vody je určena na prohlubování stávajících studní a vrtů. "Dohromady máme v letošním roce z národních zdrojů miliardu korun, kterými můžeme pokrýt stovky obcí, kterým dochází voda nebo mají problém s kvalitou vody z podzemních a nadzemních vod," řekl Brabec.

Za dva roky MŽP zrealizovalo takzvané rychloprojekty pro 350 obcí, především pro obce do jednoho tisíce obyvatel, které zajistily zdroje pitné vody pro takřka 170.000 obyvatel.

V boji proti suchu dále ministerstvo připravuje ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským projekt pro umělou infiltraci vody, který by měl pomoci přírodě vsakovat vodu do nádrží v obdobích, kdy je vody dost. Letos ministerstvo připravuje dva takové projekty. V příštích šesti až sedmi letech chce investovat zhruba dvě miliardy korun do výzkumu sucha.

Společně s ministerstvem zemědělství připravuje takzvanou suchou novelu vodního zákona, která zahrnuje koncepčnější podporu státu krajům a obcím v boji proti suchu. Vládě by novela měla být předložena do konce května. "Budeme se snažit zákon projednat co nejdříve. Možná požádáme Sněmovnu o zrychlené projednávání," uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Stav zemědělského sucha v půdě do jednoho metru se za poslední týden díky dešti zmírnil a pomohl vegetaci, která začínala trpět nedostatkem vody. I přesto vypadá mapa Česka stále nepříznivě. Extrémním suchem, tedy nejhorším stupněm, trpí jen tři procenta území. Na stejné ploše je druhý nejhorší stupeň, tedy výjimečné sucho. Stále jde o střední Moravu, část Moravskoslezského kraje a v menší míře již některé oblasti středních Čech a Poohří. Bez projevů sucha bylo v neděli deset procent území. Deště však pomohly pouze povrchové vrstvě do 40 centimetrů, v hloubce od 40 centimetrů do jednoho metru zůstává situace silně nepříznivá prakticky na celém území. Předpovědní modely dávají v dalších devíti dnech šanci na mírné zlepšení.

Dohromady máme v letošním roce z národních zdrojů miliardu korun, kterými můžeme pokrýt stovky obcí, kterým dochází voda nebo mají problém s kvalitou vody z podzemních a nadzemních vod.