Sjednocení pravidel a principů pro výstavbu veřejných prostor
15.4.2019

Město Krnov připravuje Manuál veřejných prostor, který bude k dispozici investorům, úředníkům i občanům. Manuál přispěje ke snadnějšímu a jednotnějšímu navrhování úprav veřejného prostranství.

První věcí, po které sáhnou na začátku veškerých zásahů do veřejného prostoru investoři, úředníci, urbanisté, architekti, projektanti, správci sítí i občané. Tím by měl být Manuál veřejných prostor města Krnova, který v současné době vzniká v ateliéru brněnského architekta Petra Kalivody. 

„Na podobě veřejných prostranství se podílí množství lidí, je­jichž zájmy jsou často protichůdné. Manuál by měl být podkladem pro navrhování veřejných pro­stranství v Krnově a jeho cílem je usnadnit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými profesemi a nastavit určitý standard kvality,“ uvedl Petr Kalivoda. 

Právě kvalita veřejného prostoru byla jedním z důvodů, proč odbor veřejných zakázek vloni zpracování tohoto katalogu zadal. „Když se projedete Krnovem, vidíte, že na veřejných prostranstvích se používají různé materiály, různé dlažby, různé povrchy. Jelikož nejsou v dobrém stavu, neustále se rekonstruují. Vypisují se proto zakázky na studie a projekty, které každý projektant řeší jinak. Dalším realizacím proto chceme dát pravidla, v některých věcech závazná, v některých volnější, stanovit principy, co od prostranství čekáme a jak by k nim mělo být přistupováno,“ vysvětlil městský architekt Lubomír Dehner. 

Dokument je rozdělen do několika kapitol. Prv­ní kapitola představuje základní typologii oblastí ve městě, od historického centra po příměstskou krajinu. Další popisuje typy veřejných prostranství, jako jsou ulice, náměstí, parky, vnitrobloky a podobně, a stanovuje principy, které by měly být při jejich navrhování dodrženy. Následující kapitoly jsou věnovány uličním profilům, prvkům veřejných prostor, nechybí seznam předpisů, norem i doporučených výrobků, například laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a podobně. „Manuál ale nebude dogma. Materiály, mobiliář a další prvky se neustále vyvíjejí a tak se do katalogu budou novinky postupně doplňovat,“ dodal Lubomír Dehner. 

Rozpracovaný manuál veřejných prostranství už představil jeho autor vedoucím jednotlivých odborů městského úřadu i vedení města. „Po zapracování jejich připomínek se ke katalogu vyjádří komise pro architekturu a urbanismus a předpokládáme, že manuál v definitivní podobě budeme mít k dispozici na jaře,“ uzavřela vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

 

Zdroj: Městský úřad Krnov