Praha může být městem krátkých vzdáleností. Vyžádá to ale změny v chování obyvatel a v legislativě.
8.3.2023

Město krátkých vzdáleností je moderním urbanistickým konceptem, který zdůrazňuje přístupnost a kompaktnost ve městském plánování. Tento model města je navržen tak, aby snižoval závislost na individuální dopravě a usnadňoval život obyvatel. Zahrnuje hustou síť veřejné dopravy, cyklostezky a chodníky, které umožňují snadný pohyb obyvatel a snižují znečištění a dopravní zácpy. Město krátkých vzdáleností tak vytváří prostředí, kde lidé mohou snadno splnit své každodenní potřeby a žít udržitelným způsobem.

Kde a jak vznikl koncept města krátkých vzdáleností a co městům přináší? Dává jejich obyvatelům jen výhody nebo si od nich vybírá i svou daň? Jaké změny v rozvoji výstavby a dopravy vyžaduje? A je na tyto změny naše legislativa připravená?

O urbanismu, nových čtvrtích, revitalizacích brownfields, participativním plánování nových developerských projektů, o změnách životního stylu obyvatel měst, ale i o nutnosti změn v legislativě, diskutují v moderované diskuzi z produkce Tvize: Vít Řezáč z Fakulty architektury ČVUT, Jaromír Hainc z Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy a Alena Líškay Králíková z developerské firmy Crestyl.
 

Vyrobila Tvize, moderuje Michala Hergetová

Video