Nová energie pro Česko?
29.4.2019

Česko v připravenosti na proměnu energetiky zaostává za vyspělými státy. Co může pomoci proti naší energetické zaostalosti? Vznikla kampaň Nová energie Česka, která nabízí řešení.

„Česko potřebuje sebevědomý plán, který nám zajistí postupnou nezávislost na spalování fosilních paliv. Právě moderní energetika je klíčem k čisté, dostupné a levné energii. Během příští dekády může podíl zelené složky elektřiny vyrůst na celou jednu čtvrtinu, a to díky produkci nových solárních panelů, větrných turbín, kotlů na biomasu nebo bioplynových stanic,” představuje jeden z hlavních cílů kampaně Nová energie Česka Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Stát připravil velmi dobrou Inovační strategii ČR k roku 2030 a nová energetika může být její integrální součástí. Nová energie Česka je podaná ruka vládě ze strany průmyslu moderní energetiky,“ dodává Martin Sedlák.

Čtyři pilíře

Kampaň Nová energie Česka má podobu charty (www.novaenergieceska.cz) se čtyřmi základními pilíři, které staví na prosazení progresivní vize české energetické politiky. Jedním z vytyčených cílů je dostat Česko mezi leadry inovací. Moderní energetika je cestou k prosazení českých firem na trhu s technologiemi pro chytré budovy, inteligentní sítě, nabíjecí infrastrukturu pro elektromobily, výrobu baterií a jejich integraci do sítí s vyšším podílem obnovitelných zdrojů. 

Dále si klade za cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 a podpořit energetickou nezávislost domácností, která je nejjednodušším řešením proti pádu do energetické chudoby. V neposlední řadě je zapotřebí nastartovat čistou dopravu. Doprava je totiž jedním z hlavních faktorů znečištění ovzduší ve městech. K cílům kampaně se bude moci přihlásit kdokoliv z široké veřejnosti a podpořit tak rozvoj moderní energetiky v Česku. Svaz moderní energetiky bude také usilovat o vytvoření týmu ambasadorů, kteří budou pomáhat při realizaci kampaně a oslovování cílových skupin během první fáze kampaně.

Doprava je problém

Představení kampaně Nové energie Česka si nenechal ujít ani přední světový klimatolog a zakladatel Postupimského institutu pro výzkum změny klimatu Hans Joachim Schellnhuber. Pro Českou republiku je důležitá energetická soběstačnost. Toho můžete dosáhnout pomocí obnovitelných zdrojů, digitalizace, akumulace a dalších moderních řešení. Česko by však také nemělo zapomínat na dopravu. Ta je důležitou součástí německého i českého průmyslu, ale také zodpovědná za značnou část emisí. Současné spalovací motory nevyřeší náš problém s emisemi. V tomto případě je třeba přejít na efektivnější způsoby dopravy. Elektrické motory mají více než 90% účinnost, nejvýkonnější spalovací motory se dostanou na maximálně 27%," uvedl několik rad pro Českou republiku Hans Joachim Schellnhuber.

Na závěr dodal: „Příležitostnost pro českou ekonomiku je také energetická transformace, která se dnes děje všude kolem nás."

 

Zdroj: Obnovitelne.cz