Největší propad od konce druhé světové války. Koronavirus srazil světovou energetiku
25.5.2020

Větší pokles než po světové ekonomické krizi v roce 2008 a rekordní snížení emisí skleníkových plynu o 8 %. Jasné vítězství obnovitelných zdrojů, které jako jediný zdroj na světě zvýšily svůj podíl. To jsou výsledky globálního vývoje v energetice během prvního letošního čtvrtletí, kdy se svět potýkal s dopady pandemie koronaviru.

Mezinárodní energetická agentura (IEA) poskytla první hodnocení dopadů na globální energetiku: "Je to historický šok pro celý energetický sektor. Masivní zdravotní a hospodářské krize vede k poklesu poptávky po téměř všech hlavních palivech. Především po uhlí, ropě a plynu. Během dosud nezaznamenaného propadu spotřeby elektřiny se drží jen obnovitelné zdroje,“ uvedl k hodnocení energetiky Fatih Birol, výkonný ředitel IEA. "Je ještě brzy na stanovení dlouhodobějších dopadů, ale energetický průmysl, který vyjde z této krize, se bude výrazně lišit od toho, který jsme znali dříve," dodal Birol.

Masivní pokles spotřeby

IEA předpokládá, že během letošního roku dojde k poklesu spotřeby energie o 6 procent, což je sedmkrát větší propad než po celosvětové finanční krizi v roce 2008. V praxi to znamená, jako kdyby se světové spotřeby vypadlo množství energie, které za celý rok spotřebuje Indie, třetí největšího spotřebitele energie na světě. 

Nejhůře budou podle IEA zasaženy vyspělé státy. V USA klesne poptávka po energii o 9 procent a v EU o 11. Výsledný propad je závislý na délce krize během pandemie a přísnosti opatření, jaké státy zavedou. Experti IEA spočítali, že jeden měsíc zavřené ekonomiky znamená, že roční celosvětovou poptávku po energii klesne asi o 1,5 procenta.

Poptávka po elektřině se pak během letošního roku sníží o 5 procent, což je největší pokles od Velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.

Jasný vítěz: obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie se stanou jediným zdrojem energie, který poroste v roce 2020, uvádí ve své analýze IEA. Podíl obnovitelných zdrojů by měl narůst o 5 procent. I přesto, že také na plánované projekty větrných a solárních parků dopadá narušení dodavatelského řetězce zastavením výroby klíčových komponentů. To bude mít za následek, že růst zelené energie bude nižší než v předchozích letech.

Mix nízkouhlíkových zdrojů, tedy energie z obnovitelných zdrojů a jaderných elektráren, loni poprvé překonal uhlí a i přes krizi se podle IEA zdá, že také letos bude jejich podíl vyšší. Celkově by měly tyto zdroje dosáhnout na 40procentní podíl výroby elektřiny. 

K udržení vítězství nízkouhlíkových zdrojů přispějí dva hlavní faktory: propad spotřeby fosilních paliv a růst zejména solárních a větrných elektráren na přelomu roku. Naopak jaderná energie je letos na cestě k poklesu o 3 procenta. Svůj historický vrchol tak zaznamenala loni.

Fosilní zdroje jdou z kola ven

Nízká spotřeba energie vytláčí z energetického mixu zejména fosilní paliva. Výsledkem pandemie bude, že podíl zemního plynu a uhlí globálně klesne o 3 procentní body. To je úroveň, která zde nebyla od roku 2001. 

Drtivý dopad má současná situace na energetické využití uhlí. Jeho celosvětová spotřeba letos klesne nejspíše až o 8 procent. Takový pokles zde nebyl od druhé světové války. Podíl elektřiny vyráběné z uhlí klesne až o desetinu.

V důsledku ústupu fosilních paliv se celosvětové emise oxidu uhličitého během roku 2020 sníží o téměř 8 procent a dosáhnou nejnižší úrovně od roku 2010. Dopady pandemie koronaviru by tak překonaly zásah do světové energetiky po světové finanční krizi v roce 2008. Oproti době před 12 lety by byl pokles emisí až šestkrát větší.

Poučit se z chyb

"Historický pokles globálních emisí není důvod k radosti. Za pandemií stojí předčasná úmrtí a hospodářské problémy po celém světě," připomíná Fatih Birol. Současně dodává, že by pokud se bude opakovat scénář náběhu ekonomiky, jako po krizi v roce 2008, bude se svět opět potýkat s rostoucími emisemi. 

Přesto jsme o více než 10 let dál. Svět má k dispozici vyvinuté moderní technologie obnovitelných zdrojů, které již zvládly cenově porazit konvenční zdroje energie. Nově pak může přidat akumulaci energie a výrobu vodíku. Právě z těchto udržitelných řešení by se dle IEA měly stát hlavní nástroje ekonomického oživení. Výhodou budou nové pracovní příležitosti, zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a svět půjde cestou k odolnější a čistší energetické budoucnosti.

 

 

Zdroj: Obnovitelně.cz