Navigace pro vozíčkáře a maminky s kočárkem míří do českých měst
21.3.2019

Platforma se specializuje na pohyb osob s omezením, jako jsou nevidomí nebo vozíčkáři. Cílem je, aby užitek z nové služby měl každý, a to nejlépe v mobilních aplikacích.

Platforma představuje řešení pro navádění pěších po městech, speciálně se zaměřuje na pohyb osob s určitým omezením, jako jsou nevidomí nebo vozíčkáři. Užitek ze služby mohou mít také turisté a občané měst, senioři nebo maminky s kočárky. Například pro vozíčkáře hledá systém trasu dle velikosti vozíku, vyhledaná trasa se pak vyhýbá bariérám, jako jsou schody, podchody a velké sklony. Nevidomé systém vede po trasách, kde jsou schopni najít snadno orientační body – spolupracuje s navigační aplikací pro nevidomé Naviterier, která platformu ROUTE4ALL využívá jako zdroj dat.

Platforma využívá digitální mapové podklady společnosti CEDA doplněné o detailní data pěších tras s informacemi o bariérách a orientačních bodech na území měst. Tato data využívá mapová služba se speciálními algoritmy pro hledání tras pro různé cílové skupiny dle jejich omezení a potřeb. Zárověň je připravená pro snadné zapojení do dalších aplikací i třetích stran. Cílem vývojářů je, aby užitek ROUTE4ALL měl každým a to nejlépe v aplikacích, které již denně používá - například když bude hledat nejbližší bankomat ve svém smartbankingu nebo pokud bude potřebovat přestoupit při plánování cesty veřejnou dopravou. 

Team Route4ALL jedná se zástupci měst a krajů České republiky ve snaze získaní podpory pro zmapování území, které je nejdůležitější z hlediska mobility, a to nejen zdravotně postížených. V průběhu letošního roku by mělo dojít na realizaci mapování v prvních vybraných městech mimo centrum Prahy, kde byl systém vyvinut. Řešitelé také pokračují v dalším vývoji a zlepsování systému. Za tímto účelem realizují několik výzkumných projektů, které umožní integrovat další datové zdroje - například aktuální funkčnost výtahů na bezbariérových trasách, umožní systém používat v budovách, a především vyvinout systém pro zajištění dlouhodobé aktualizace dat. Ve vývoji je také vozítko pro efektivnější a přesnější terénní sběr dat o pěších trasách.

Ryze český systém mapující město v detailu z pohledu přístupnosti a umožňující navádění pěších podle jejich individuálních potřeb je unikátní, a to nejen v měřítku České republiky. Podporu mu vyjádřila řada organizací včetně např. Konta Bariéry nebo Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. Výhody systému je dále možné využít také při budování systémů podporujících udržitelnou mobilitu, které tak získají vyšší přesnost, a hlavně budou sloužit i osobám, které se nemohou pohybovat bez omezení – a těch je celá řada.

 

Zdroj: CEDA