Moderní technologie v reálném životě
4.9.2019

Operátor O2 v rámci projektu C-Roads Czech Republic představil dopravní mobilní aplikaci a vozidlovou jednotku. Díky té dokážou auta komunikovat nejen mezi sebou, ale také s dopravními značkami, železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory.

Mobilní aplikace řidiče prostřednictvím mobilního telefonu nebo informačního panelu na palubní desce upozorní na nebezpečí v dopravě, blížící se sanitu nebo na železniční přejezd, kterým bude projíždět vlak. Cílem projektu je významně zvýšit bezpečnost na silnicích nejen v České republice, ale v rámci celé Evropské unie.

Mobilní aplikace i vozidlová jednotka využívají tzv. hybridní komunikaci, která kombinuje vysokorychlostní mobilní síť a technologii Wifi pro auta. "Proměnlivé dopravní značky, servisní auta nebo vozidla IZS vysílají informace do centrálních dopravních systémů, a ty se řidičům obratem objeví v mobilní aplikaci. Ta řidiče upozorňuje například na práce na silnici, pomalu jedoucí nebo stojící automobil, blížící se vozidlo IZS, přednost veřejné dopravy, železniční přejezd nebo špatné počasí. „Aplikace řidičům umožňuje také informace z dopravy do aplikace odesílat," popisuje Lukáš Krch, který v O2 zodpovídá za dopravní projekty, a dodává : "Při vývoji aplikace jsme kladli důraz na to, aby neodváděla pozornost od řízení, ale zároveň vizuálně i zvukově včas varovala řidiče před hrozícím nebezpečím." Data z aplikace jsou maximálně zabezpečena. V podmínkách je například jasně zaručeno, že získaná data, jako například rychlost, nesmí být využita v trestním řízení.

C-Roads je celoevropský pilotní projekt spolufinancovaný Evropskou unií, který má za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích prostřednictvím kooperativních dopravních systémů.

Projekt C-Roads je realizován v konsorciu partnerů pod koordinací Ministerstva dopravy ČR. Členy konsorcia jsou Ministerstvo dopravy ČR, O2 Czech Republic, Intens Corporation, T-Mobile Czech Republic, AŽD/SŽDC, Brněnské Komunikace, České vysoké učení technické a dále ve spolupráci s asociovanými partnery Škoda Auto, Dopravní podniky v Plzni, v Ostravě a v Brně.

Pro budoucnost každé společnosti jsou důležité nejen moderní technologie ale také jejich bezpečné využívání. Zapojením do projektu C-Roads přispívá O2 k bezpečnému pohybu na silnicích. Pohybovat se bezpečně je potřeba také ve virtuálním světě, kde lidé, a především děti a mladí lidé tráví stále více času. K tomu přispívá program O2 Chytrá škola, který vzdělává, informuje a pozitivně ovlivňuje děti i jejich rodiče a učitele v oblasti bezpečného chování na internetu a smysluplného používání mobilních zařízení a digitálních technologií. Na vzdělávacím portále www.o2chytraskola.cz jsou zdarma a na jednom místě k dispozici komplexní užitečné informace o internetové bezpečnosti a mediální gramotnosti i konkrétní tipy, jak o nich mluvit s dětmi nebo je zařadit do školní výuky.

 

Text: Lukáš Krch