Mění se to, jak si lidé váží svého času
29.8.2019

Tu značku není potřeba představovat nikomu, kdo má bankovní účet. Že společnost dělá víc než platební karty, ví ale málokdo. Co všechno firma dělá pro města a jak vnímá budoucnost chytrých měst jsme se zeptali Zuzany Weissové, manažerky, která má ve společnosti na starost rozvoj obchodu.

Termíny Smart City nebo chytré město se poslední dobou čím dál více používají i v komunikaci s laickou veřejností. Co tento pojem znamená pro Vás?

Nejdůležitější je vnímat koncept Smart City jako dlouhodobou a komplexní změnu. Je to nový a moderní přístup v rámci rozvoje měst, který za pomoci technologií pomáhá zlepšovat život ve městě, a tím i jeho hospodářskou prosperitu. Nejde však jen o technologie, ale především o celkovou spolupráci a zapojení veškerých dostupných subjektů, kam patří veřejný sektor, akademická sféra, nevládní neziskové organizace a obyvatelé města, kteří tak získávají prostor spolurozhodovat o změnách v jejich městě.

Co  tedy udělá z obyčejného města chytré?

Základem je pro mě lidský faktor. Lidé musí mít možnost vymýšlet a realizovat projekty, které dávají smysl a ulehčují život. Důležitá je také komunikace a přístup k informacím, například data z města, dopravy či kultury, budou mít občané k dispozici přímo ve svém mobilním telefonu a uspoří čas, který by jinak ztráceli jejich hledáním. Celkově se zásadně změní to, jak si lidé váží svého času. To všechno budou muset brát města v úvahu, aby zajistila spolehlivou dopravu a infrastrukturu, a tím i svou prosperitu.

Jaká je tedy role společnosti Mastercard v projektech zaměřených na problematiku Smart City?

Většina lidí si myslí, že Mastercard je společnost vydávající karty. Ve skutečnosti jsme technologickou společností, která má platební byznys jen jako jednu z vertikál. Nabízíme jednu z vedoucích konzultačních platforem na světě. V rámci enterprise sektoru s partnery spolupracujeme na zlepšení strukturálně neefektivních oblastí, jako jsou dopravní systémy, cestování, pojištění nebo zdravotní péče. Jednou z dalších oblastí, ve které se Mastercard staví do pozice organizátora trhu propojujícího vlády, města a akademiky, jsou právě chytrá města. Mastercard tak přináší do Smart City projektů zkušenost, znalosti a odborníky. Hledáme lidi, kteří mají na našem trhu zkušenosti v daných oblastech, spolupracujeme s nimi a oni stávají se součástí našeho týmu. Městům pak nabízíme tým odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti z dané oblasti, a tito lidé se jim snaží pomoci s jejich konceptem.

Můžete zmínit příklady úspěšně realizovaných projektů?

Mastercard spustil již desítky Smart City projektů, které úspěšně fungují už několik let. Nejdále je jednoznačně oblast dopravy, kde byl první projekt bezhotovostního placení spuštěn v roce 2014 v Liberci. K městům, kde lidé mohou bezhotovostní placení ve vozidlech využívat, patří i Plzeň, Karlovy Vary, Chomutov nebo Praha ve vybraných spojích. Větší projekty spustily také Středočeský nebo Olomoucký kraj a v současné době je implementováno ve veřejné dopravě v ČR více než 3 500 platebních terminálů. Mimořádným projektem i z mezinárodního hlediska byla multifunkční chytrá Klíčenka, která byla prvně zavedena na jedné základní škole v Kolíně. Mastercard přihlásil projekt do soutěže o cenu na prestižním World Smart City Expo Congress. Klíčenka spojuje řadu funkcí, včetně identifikační a platební, a pomáhá tím stovkám dětí i jejich rodičům na tamní 6. základní škole. Platební karta už úspěšně sloužila, nebo slouží jako vstupenka na festivaly či klubová karta ve sportovních klubech. Například Maledivy loni představily multifunkční kartu, která vedle placení funguje i jako cestovní pas nebo karta pojištěnce. Dalším úžasným počinem je bezhotovostní Manifesto Market v Praze, který učinil ze zcela zanedbaného koutu města příjemné místo, kam lidé chodí a vracejí se za gastronomií a zábavou a kde rádi tráví volný čas. K jiným unikátům zase patří bezhotovostní placení za palivo a mytí na čerpacích stanicích Shell bez vystoupení z vozu nebo speciální cashless kiosky, které slouží k přispívání na provoz Národního divadla či objednávání občerstvení během přestávky.

Co je předpokladem úspěšného Smart City projektu?

Projekt Smart City vychází z důkladné analýzy již fungujících systémů, jejich stavu a možného napojení na novou technologii. Cílem není vytvoření nového řešení, ale vylepšit to stávající a nabídnout jej většímu počtu uživatelů. Města často zapomínají, že řešení, které chtějí, může už úspěšně fungovat někde jinde a spíše se projekt snaží vymyslet od základu a po svém, což je ovšem ve většině případů zbytečné. Předpokladem úspěšného projektu v oblasti Smart City je kvalitní komunikace, výběr vhodných partnerů a především vytvoření takové strategie rozvoje, která propojí několik oblastí a služeb dohromady, a tím zajistí, že bude občan ve svém městě spokojenější.

 S jakými problémy se u měst nejčastěji setkáváte?  

Často se setkáváme s přístupem, že vše, co již funguje, je potřeba změnit. Podle mých zkušeností je to spíše o nalezení kompromisu na obou stranách tak, aby byl s výsledkem spokojen hlavně konečný uživatel, tedy občan žijící v daném místě. Ideální je se na očekávání zeptat přímo obyvatel, například formou průzkumu. Konkrétně mám na mysli třeba situaci, kdy dopravní podnik chce zavést platbu kartou, ale rok předtím koupil nové terminály, které funkci placení kartou neumožňují, a nemá již volné finance. Určitě to není o tom, že musí nakoupit nové terminály, ale spíše se poučit a v příštím tendru požadovat jiné funkce nebo najít partnery, kteří mu pomohou tuto situaci řešit.

Co by mělo město udělat, aby se chytré řešení u jejich obyvatel ujalo?

Je důležité, aby se představitelé měst pravidelně dotazovali obyvatel, jaké inovace by chtěli, a na základě těchto dat navrhovali řešení a komunikovali je. Řešení pak musí stát na několika pilířích:

1. Multifunkčnost. Málokoho dnes zaujme samotné spuštění placení kartou v dopravě. Úspěch mají projekty, které propojují to, co vypadá nepropojitelné - třeba platby městských poplatků, slevy u lokálních obchodníků, personalizované nabídky a podobně.

2. Jednoduchost. Uživatelská zkušenost je základem pro všechny podobné projekty. Čím je jednodušší, tím je lepší.

3. Personifikace. Lidé chtějí takový systém, který je pro ně šitý na míru a funguje od prvního dne.

4. Komunikace a dlouhodobý marketing. Bez kvalitní a soustavné komunikace a podpory se nelze obejít.

Chystáte něco nového?

Města i kraje chystají další projekty využívající bezhotovostní platební technologie, a to nejen v dopravě, vzdělávání nebo gastronomii, ale i v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví. Projekty oznamujeme průběžně a ve spolupráci s partnery, bez kterých by to nešlo.