Geolokační data pro inteligentní mobilitu
29.7.2019

Chcete lépe zacílit své aktivity a potřebujete zjistit, kolik a odkud k vám přijíždí návštěvníků? Zajímá vás, v kterou část dne, který den v týdnu či který měsíc v roce je nejvíce navštěvováno vaše město? Kvalitně a levně vám mohou posloužit výsledky pomocí dlouhodobého monitoringu geolokačních signalizačních dat mobilního operátora. Řešení založená na využití těchto dat nabízí společnost CE-Traffic.

Řešení pro krátké návštěvy

Monitoring umožňuje rozlišit domácí a zahraniční návštěvníky. Kromě podílu tuzemců a cizinců lze také zjistit počty hostů z vybraných zemí. Systém umí definovat hosty z většiny evropských zemí a vybraných zemí světa s vysokou návštěvností ČR. Domácí návštěvníky je v rámci tohoto produktu pak možno popsat dle okresu bydliště.

Řešení pro delší pobyty

Monitoring umožní identifikovat počet zahraničních turistů za noc, počet domácích turistů za noc, strukturu zahraničních turistů dle země původu kumulovaně pro každý jednotlivý měsíc a strukturu domácích turistů dle okresu bydliště kumulovaně pro každý jednotlivý měsíc.

Řešení pro kulturní, sportovní a další akce

Monitoring nabízí přehled o návštěvnosti koncertů, gastronomických festivalů, lidových slavností a dalších významných akcí. Podobně jako v obou výše uvedených případech je možné monitorovat podíl domácích a zahraničních turistů a sledovat, z kterých zemí či tuzemských okresů tito návštěvníci přijíždějí.

Nejen cestovní ruch

Zbytková data z mobilních telefonů lze využít i v jiné oblasti, než je cestovní ruch, a sice pro detailní analýzu monitorované oblasti z hlediska charakteru mobility. Výstupy mohou posloužit jako podklady pro strategické plánování lokality, tvorbu a optimalizaci plánů pro zajištění mobility obyvatelstva, optimalizaci hromadné dopravy apod.

Kde produkt získat?

Více informací vám může podat CEO společnosti CE-Traffic Ing. Jiří Novobilský (jiri.novobilsky@ce-traffic.com) a projektový manažer pro regionální rozvoj a turismus Mgr. Ondřej Špaček (ondrej.spacek@ce-traffic.com, 602 265 851).