Film "Něco je ve vzduchu" hledá nové cesty ke zdravějšímu životu ve městech
7.11.2022

Nový online TV kanál TVIZE dokončil třetí dokumentární film vlastní produkce „Něco je ve vzduchu“. Pořad se zaměřuje na nebezpečí skrytých škodlivin v ovzduší.

Na pořadu se podílí producent René Hradecký a režisér Daniel Řezníček. Tato dvojice má za sebou už dva společné publicistické pořady s environmentální tématikou: „Domy pro budoucnost“ a „Města budoucnosti, Energie pro 21. století“.

Účelem filmu je upozornit na zhoršující se změny v ovzduší a zdravotní následky, ke kterým změny vedou. Štáb cestuje po celé České republice a hledá alternativy přístupu k jednotlivým činnostem, které ke zhoršující se kvalitě ovzduší nejvíce přispívají. Film je určen nejen pro osvětu a informovanost široké veřejnosti, ale formát je vhodný i pro města a obce, a také pro školy a jejich osvětovou a vzdělávací činnost. Film je podpořen grantem z Norských fondů.

„Koncept publicisticky naučného dokumentu je postaven tak, aby byla závažná témata srozumitelná pro laickou veřejnost. Film diváky poutavou formou uvádí do problematiky pořadu a dějová linka je provází návštěvami vybraných míst a odborníků a postupně je zasvěcuje hlouběji do jednotlivých témat,“ říká René Hradecký. Naučný pořad se tak snaží poutavou publicistickou formou si udržet diváky do konce a obeznámit je s problémy znečištění ovzduší, jejich následky na lidské zdraví a hledá alternativy pro využívání zařízení s nebezpečnými látkami v jejich každodenním životě.

Producentem a distributorem filmu je TVIZE mediální skupiny Bonafide Group. Ta se zaměřuje na produkci moderovaných diskuzí a rozhovorů Tvize a produkovala i filmy Domy pro budoucnost a Města budoucnosti, které se natáčely v roce 2021.

Video