EPC umožňuje realizovat úsporná opatření bez velkých počátečních investic
6.5.2019

Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují velmi efektivní nástroj realizace úsporných opatření. EPC lze charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů, použitých na splácení původní investice.

Komplexní EPC zahrnuje

 • návrh (energetická analýza)
 • přípravu (návrh opatření na úsporu energie a snížení nákladů)
 • financování projektu
 • realizace
 • vyškolení obsluhy zařízení
 • vyhodnocení měření a sledování dosažených výsledků
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po dobu smluvního vztahu

Účastníci EPC

 • Zadavatel (vlastník budov, případně zařízení)

  • Zadavatelem je obvykle vlastník budov, který chce na svých budovách realizovat úsporná opatření, nicméně nemá prostředky na jejich realizaci.

 • Dodavatel (poskytovatel energetických služeb)

  • Dodavatel zajišťuje dodávku energetických služeb a garantuje dosažení dohodnutých úspor.

 • Poradenská společnost

  • Pomáhá zadavateli vybrat vhodné objekty pro EPC, připravuje a následně organizuje výběrové řízení na poskytovatele energetických služeb, pomáhá s výběrem nejvhodnější nabídky.

 

Financování projektu při uplatnění "čisté" podoby EPC probíhá tak, že investice jsou po přijatelnou dobu spláceny pouze z uspořených nákladů. Součástí projektu řešeného EPC přitom může být financování třetí stranou. Způsob financování lze zvolit nezávisle. 

Smlouva o energetických službách řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem. Je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 5–10 let.

 

Autor: Bonafide Group, SE