Digitalizace státní správy v praxi
10.7.2019

Několik měst se zapojilo do projektu „Otevřené formální normy a otevřená data obcí“. Cílem projektu je rozšíření počtu veřejně přístupných informací.

Město Zlín se spolu s několika málo dalšími městy a obcemi zapojilo do pilotní fáze projektu „Otevřené formální normy a otevřená data obcí“. Otevřenými daty se rozumí veřejně přístupné informace, které jsou strojově zpracovatelné, vhodné pro užití v aplikacích a opatřeny neomezenými podmínkami užití. Kromě Zlína se do testování projektu zapojili i ve městech Kolín, Slaný, Trutnov a v obci Dolní Břežany.

„Otevřená data a formální normy jsou součástí digitalizace státní správy. Publikovat otevřená data znamená zveřejnit data na internetu tak, aby je především odborná veřejnost mohla snadno zpracovávat,“ upřesnil zlínský radní Jiří Jaroš.

V současné chvíli došlo ke shodě pro několik málo obecných oblastí, které spravuje každá obec, jako například seznamy kulturních akcí, seznamy budov obce, seznamy významných a zajímavých míst v obci apod.

„Chtěli bychom dané standardy společně nadefinovat, pomoci obcím je publikovat ve formě otevřených dat a chtěli bychom zajistit jejich konkrétní užití v nějaké nové či stávající službě. Od této činnosti si slibujeme rozšíření publikace dat obcí ve standardizované podobě napříč obcemi ČR,“ vysvětlil Jakub Malina z Odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR.

V současné fázi se chtějí autoři zaměřit na snadno dostupné datové sady, s jejichž publikací by neměl být žádný technický ani jiný problém. Cílem nynější fáze tedy není otevřít co nejširší data, ale vyzkoušet si spolupráci na tvorbě standardů a publikaci podle těchto standardů. Hlavním přínosem současné spolupráce by mělo být nastartování procesů napříč obcemi.

 

Zdroj: město Zlín