City SOS hláska může zachránit lidský život
25.3.2019

V Kolíně byly instalovány dvě City SOS hlásky. Jedná se o nejnovější technologii zaměřenou na prevenci a zvýšení bezpečnosti ve městě.

Konstrukce SOS hlásky vychází z osvědčené konstrukce dálničních hlásek ověřené praxí.

• CITY SOS hláska je digitální datový koncentrátor zajišťující hlasitě reprodukované hovorové spojení s dispečerem městské policie, poskytující obraz z místa instalace a zdravotnické a protipožární prostředky.

• CITY SOS hláska je rozdělena na dvě části. V horní části je instalován reproduktor, mikrofon, čtveřice kamer, SOS podsvícené nápisy a ovládací tlačítko pro vyvolání hovoru. Pro slabozraké a nevidomé uživatele je tlačítko označeno štítkem s popisem v Braillově písmu. Ve spodní části je prostor, který může na dálku otevřít dispečer městské policie a je určen pro umístění zdravotnického a protipožárního vybavení. V tomto prostoru je umístěna lékárnička, hasicí přístroj a defibrilátor, který je určený pro záchranu pacientů s fibrilací srdečních komor či komorovou tachykardií. Přístroj je určený pro uživatele, kteří nebyli nikdy proškoleni v souvislosti s požíváním přístroje nebo neprošli zdravotním výcvikem. Přístroj vydává hlasové pokyny pro záchranu postiženého pacienta a zároveň monitoruje jeho srdeční činnost. V případě potřeby vyprodukuje elektrický výboj, který má za úkol obnovit správnou srdeční činnost.

• CITY SOS hláska je uzpůsobena i pro použití slabozrakými a nevidomými uživateli. Při stisku konkrétního tlačítka na jejím dálkovém ovladači zařízení přehraje akustickou zprávu, podle které je handicapovaný člověk schopný SOS hlásku lokalizovat.

• CITY SOS hláska je osazena otřesovým čidlem, které snímá a vyhodnocuje sílu a intenzitu otřesů vznikajících neoprávněnou manipulací s hláskou a informace o takovémto jednání předává na dispečink městské policie.

• CITY SOS hláska je opatřena antigraffiti povrchovou úpravou umožňující snadno odstranit streatartové výtvory. Pilotní projekt potrvá do léta a vedení města Kolín na základě zkušeností získaných z tohoto pilotního projektu rozhodne buď o jeho ukončení, nebo zavedení ve větším měříku. Při vyhodnocení se bude vycházet z názorů a připomínek občanů.

Zdroj: MÚ Kolín