Chytrý dopravní systém ve Zlíně
24.4.2019

Město Zlín rozšíří navigační parkovací systém, který usnadní nejen hledání volného místa, ale také dojde k modernizaci tabulí ohledně aktuální dopravy ve městě ihned při vjezdu do města.

Informace o obsazenosti parkovišť v reálném čase, inteligentní závorový systém, inteligentní dopravní systém na ulicích ve vybraných lokalitách, modernizace a rozšíření funkcí informačních tabulí umístěných na vjezdech do města… Radnice se chystá vybudovat navigační parkovací systém, který rozšíří stávající „chytré“ dopravní systémy v krajském městě. Většinu nákladů, které se pohybují ve výši 12 milionů korun, chce pokrýt z evropské dotace, o kterou v nejbližší době požádá.

„Jde o technologie nazývané také Smart-City. Jejich využívání je současný trend a my se k němu hlásíme,“ řekl Michal Čížek, radní pro oblast opravy.

Navigační parkovací systém by byl řízen z dispečinkového pracoviště v areálu Technických služeb Zlín. Kromě již jmenovaných funkcí by zahrnoval i vytvoření systému inteligentního parkování na ulici s využitím chytrých senzorů a videodetekce, závorového systému na parkovištích s propojením na navigační tabule s informacemi o obsazenosti, a řadu dalších technologií. „Ve Zlíně už inteligentní dopravní systémy máme, využívá je například DSZO. Výhodou je, že bychom nově zamýšlené technologie mohli v případě úspěšné žádosti zaplatit z velké části z dotace,“ upozornil radní Pavel Simkovič, který se tímto projektem zabývá.

Informace z plánovaného inteligentního dopravního systému by se daly využít nejen přímo v praxi, ale i v dalších dopravních výzkumech či pro potřeby veřejnosti. „V úvahu přichází například data o parkování. O ty by jistě majitelé vozidel i akademická obec měli zájem. To samé platí i o dalších otevřených datech. I ty chceme dát k dispozici veřejnosti, aby mohly vzniknout smart aplikace,“ prohlásil Jiří Jaroš, člen městské rady se zodpovědností za IT a Smart-City.

Město Zlín se hlásí k filosofii konceptu Smart-City ve své strategii ZLÍN 2020 a do praxe zavedlo již řadu prvků v mnoha oblastech. Například v dopravě již funguje aplikace, která rozpozná zpoždění trolejbusu a následně upraví signály světelných křižovatek tak, aby zpožděné vozidlo nemuselo zastavit a mohlo tak dohnat zpoždění. „To vše systém zvládne aniž by došlo k rozpadu koordinace celé sítě křižovatek, takže ostatní řidiči tyto zásahy ani nepozorují,“ sdělil Martin Habuda z Oddělení koordinace projektů magistrátu. Cestující mají také možnost pomocí on-line aplikace na webu dopravního podniku sledovat aktuální polohu svého spoje. O dopravní situaci ve městě a vhodnosti využití jednotlivých tras zase informují řidiče světelné tabule při vjezdu do Zlína. 

Významná je také aplikace chytrých technologií v oblasti bezpečnosti, ať už se jedná o činnost hlídek Městské policie Zlín v terénu, které jsou datově propojeny s operačním střediskem s možností videopřenosu z místa zásahu, nebo o protipovodňovou ochranu, která využívá digitální protipovodňový plán a soustavu senzorů v terénu, které soustavně monitorují hydrologickou aktivitu.

V uplynulých letech město Zlín výrazně posílilo datovou infrastrukturu, kdy jednak vybudovalo kapacitní optickou metropolitní síť, pořídilo datové centrum, provedlo vnitřní integraci řady softwarových aplikací, které jsou využívány magistrátem a nabídlo občanům řadu nových on-line služeb. Ti se třeba můžou objednávat elektronicky na různá pracoviště radnice a šetří tak svůj čas. Už několik let úspěšně fungují elektronické zápisy do základních a mateřských škol.

 

Zdroj: Statutární město Zlín