Chytré město potřebuje budovy, které šetří energií
20.3.2020

Společnost ČEZ ESCO svůj koncept Smart city vidí komplexně jako soubor benefitů pro obyvatele měst, pro municipality i průmyslové podniky a to z pohledu čistého životního prostředí a uspořených provozních nákladů. Již dávno však nejde jen o úspory energie. Chytrá řešení mohou nabídnout pohodlný energetický management, využití místních čistých zdrojů elektřiny nebo tepla či úsporné veřejné osvětlení.

Nový způsob zadávání stavebních zakázek

Změny je dobré připravovat od základů. Realizaci kvalitního projektu garantuje metoda Design & Build, která je určená zejména pro zadavatele veřejných zakázek, ale vodítkem může být i při projektech v soukromém sektoru. Metoda přináší řadu změn a výhod zejména v podobě přenesení odpovědnosti za přípravu projektové dokumentace a její naplnění částečně či zcela na zhotovitele. Díky tomu mají objednatelé mimo jiné vyšší jistotu zachování nabídkové ceny a dodržení stanoveného termínu dokončení stavby. „Zadávání zakázek formou Design & Build představuje komplexní přístup k výstavbě šetrných budov či jejich kompletní rekonstrukci a modernizaci, v rámci níž se počítá s celkovou renovací energetického hospodářství daného objektu,“ zdůvodňuje přínos metody projektový manažer České rady pro šetrné budovy Petr Zahradník.

Zhotovitel má proti stávajícím zvyklostem paradoxně větší inovační potenciál a pole působnosti pro dosažení lepšího řešení. Kvůli komplexnosti přístupu Design & Build je nutné pečlivě dbát  na složení přípravného týmu zadavatele a jeho odbornost a kompetentnost.

Veřejné instituce mohou uspořit za energie a se zárukou

Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, EPC) spočívají v  realizaci komplexních investičních opatření, která vedou k energetickým úsporám se zárukou. V praxi to znamená, že úspory garantuje dodavatel řešení ve smlouvě a náklady na investici na straně zákazníka se splácejí přímo z dosažených úspor. Pokud by se tak nestalo, musí rozdílovou částku doplatit sám dodavatel. Výše úspor je prokazatelná díky komplexnímu systému měření dat a energetickému managementu. Navíc zákazník nemusí ze svého investovat do úsporných technologií ani korunu, protože všechna investiční opatření jsou hrazena z úspor generovaných projektem.

Lídrem na trhu EPC projektů je společnost ČEZ ESCO. „Naši klienti po celé republice ušetřili celkem 215 milionů korun. To je už velice slušné číslo. V naprosté většině jde o veřejné peníze nemocnic, škol, pečovatelských ústavů, divadel nebo různých městských a krajských organizací. Místo utrácení za energie tak mohou peníze daňových poplatníků šetřit nebo je investovat tam, kde to je potřeba,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Zároveň byla uspořena energie, která se rovná roční spotřebě energií více než 20 000 českých domácností, což je velice významný ekologický benefit,“ dodává Kamil Čermák.

Úspěšný EPC projekt byl realizován například v jihlavské nemocnici. Energetické řešení na míru zahrnovalo zprovoznění kogenerační jednotky, rekonstrukci vzduchotechnické jednotky, instalaci individuální regulace teploty v místnostech a rovněž modernizaci osvětlení interiérů. Přínosem modernizaci energetické infrastruktury je každoroční úspora více než 13 milionů korun na nákladech za energie. Celková investice do modernizace přitom nepřesáhla 70 milionů korun. Další zástupci úspěšných EPC projektů jsou například Kongresové centrum Praha, které snížilo spotřebu elektrické energie, plynu a vody o  téměř 30 % nebo čtyři objekty Národního divadla s  minimální úsporou téměř 10 milionů korun ročně. Veřejné budovy  lze nyní modernizovat nejen s  ohledem na energetické úspory.  Díky technologickému rozvoji se dnes stává výhodným také doplnění budovy o vlastní zdroje energie. Typicky jde o instalaci fotovoltaických panelů na střechy škol, úřadů nebo kulturních domů. Očekávaným trendem do budoucna je pak spojení solárních elektráren a zelených střech.

Chytré osvětlení v budovách i na ulicích

Mezi nejčastější opatření, které volí firmy v  oblasti energetických úspor, je instalace efektivního osvětlení. Podle průzkumu realizovaného konzultační společností KPMG o něm uvažuje až jedna čtvrtina velkých podniků a až 22 % podniků s více než 250 zaměstnanci. Inovace v  oblasti LED osvětlení přinesly nízkou spotřebu energie a  dlouhou životnost. Výhodou LED svítidel jsou tak především menší náklady na údržbu a výměnu. Při jejich spouštění odpadá blikání, bzukot a pomalý náběh, který známe u běžných výbojek a zářivek, což vede k vyšší bezpečnosti práce.

ČEZ ESCO realizoval projekt výměny osvětlení například ve třech halách velkosériového kovovýrobce KOVONA SYSTEMS z Českého Těšína. Kvalitní systém osvětlení se nově skládá z LED svítidel, inteligentních detektorů a mikrovlnných, optických a pohybových infračidel typu PIR. Především pak také z řídicího systému pro ovládání a vizualizaci osvětlovací soustavy. Řídicí jednotka chytré osvětlovací soustavy komunikuje se svítidly a jednotlivými detektory. Soustava zahrnuje i webovou aplikaci určenou k efektivní správě a získávání provozních informací, jako jsou spotřeba elektrické energie, počet odsvícených hodin aj. Nový systém umožňuje také efektivní nastavení světelných scén v návaznosti na aktuální výrobní procesy podniku.

„Rekonstrukce osvětlení může vedle snížení výdajů za elektřinu přinést také lepší světelnou pohodu pro zaměstnance. Tím zvýší efektivitu a  bezpečnost práce,“ představuje výhody chytrého systému osvětlení Kamil Čermák. Osvětlení je však třeba také v okolí budov. Motivací pro jeho výměnu je opět úspora výdajů za elektřinu, ale také zvýšení komfortu pro obyvatele měst a obcí: správné nastavení sníží světelný smog.

Významným přínosem správně nastaveného systému veřejného osvětlení je také snížená nehodovost. Statistiky ze zahraničí ukazují, že se razantně snížil počet smrtelných nehod, a  to až o  60 %. Při návrhu nového osvětlení často dojde k navýšení počtu světelných bodů, což přináší vyšší rovnoměrnost osvětlení komunikace, a také doplnění světelných bodů do méně přehledných úseků komunikace. Moderní světelná soustava se dnes stává součástí konceptu chytrého města, kdy se do soustavy svítidel vnese mimo jiné prvek regulace a chytrého řízení. To znamená, že chytře řízená světla mění svoji intenzitu podle provozu a typu lokality. Může se jednat o neměnný, předem naprogramovaný harmonogram, nebo chytrou reagující soustavu. Například v některých částech obce je vhodné v pozdní noci snížit osvětlení, aby se lidé lépe vyspali, ale zároveň musí být zajištěna bezpečnost na ulicích.

V neposlední řadě je to právě údržba, která dozná po instalaci chytrého osvětlení významnou změnu. Inteligentní světla si totiž sama řeknou, kdy mají být opravena, a není tak nutné provádět časté preventivní kontroly funkčnosti systému. Jeden ověřený a  úspěšný dopad do nákladů při implementaci chytrého osvětlení ukazuje například město Fulnek, kde rozsáhlá výměna osvětlení a decentralizovaná regulace pomohly městu snížit náklady na provoz veřejného osvětlení o 60%. Šestitisícové město tak ušetří téměř 700 tisíc korun ročně. ČEZ ESCO dosud zmodernizoval veřejné osvětlení ve více než 60 obcích a městech. „Náš tým přistupuje k  regulacím a  světelným harmonogramům citlivě, tak aby bylo na jedné straně dosaženo co nejvyššího světelného komfortu a na straně druhé maximální provozní úspory. S regulovanou LED technologií jsme proti staré sodíkové soustavě schopni ušetřit až 75 % stávajících nákladů za elektřinu,“ vysvětluje Jiří Černý, produktový manažer osvětlování z ČEZ ESCO.

 

 

Zdroj: Obnovitelně.cz