Česko je pozadu s energetickými úsporami, starostům pomůže NCEÚ
4.4.2019

Starostům, pro které je to těžko uchopitelná agenda, pomůže nová kuchařka od Národního centra energetických úspor. Česká republika se zavázala snížit do roku 2020 konečnou spotřebu energie o 51,1 petajoulů, což zhruba odpovídá množství energie potřebné na vytápění všech objektů v Praze po dobu dvou let.

Tento cíl však plníme velice pomalu, což může vyústit i v sankce Evropské komise. Ještě mnohem ambicióznější závazky nás čekají v období do roku 2030. EU chce do roku 2030 snížit spotřebu energií o 32,5 procenta. Jedním z hlavních důvodů pomalého postupu plnění cílů ČR je zahlcení zástupců samospráv nejrůznější agendou uloženou státem nebo ne orientace v tématu a s tím spojené nedostatečné čerpání dotačních titulů určených na energeticky úsporná opatření.

Více než 35 procent energie se v Evropské unii spotřebuje v budovách. Stát, kraje i obce mají ve svém majetku tisíce budov, které je možné renovovat, snížit tak jejich energetickou náročnost a vylepšit comfort pro jejich uživatele. Cestou, která vede k tomuto cíli, jsou především energetické služby (EPC, Design&Build) dotační programy a jejich kombinace. Při správném nasazení a užívání moderních technologií by bylo možné neefektivní nakládání s energií snížit o více než polovinu,“ říká ředitelka Národního centra energetických úspor Marie Zezůlková

Národní centrum energetických úspor proto zpracovalo jasnou a přehlednou publikaci:

„Příručka k energetickým opatřením pro starosty – Proč energetické úspory a jak na ně?“

Je určena pro zástupce měst, obcí i krajů, kteří chtějí vědět víc o energetických úsporách. Kuchařka informuje jak se v dotačních titulech orientovat, jak žádat o dotační tituly i jaké jsou konkrétní přínosy energeticky úsporných opatření u již realizovaných projektů. Praktické informace v příručce najde i široká veřejnost.

„Iniciativu Národního centra energetických úspor vítáme. Energetika je náročný obor, kterému starostové tolik nerozumí a často se spoléhají na svého dodavatele, který jim jen těžko doporučí zaměřit se na úspory. Města a obce přitom mohou tímto způsobem šetřit řádově statisíce korun, které pro své občany mohou využít jinde,“ vysvětluje František Lukl, starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR.

 

Co se z této „kuchařky“ například dozvíte:

  1. jak spolupracovat s poradenskou firmou v oblasti energetického managementu
  2. jak nastavit procesy a činnosti na městském, či obecním úřadě v oblasti energetického managementu
  3. jaká jsou základní energetická opatření
  4. jaké jsou zásady pro nákup nových zařízení s nízkou spotřebou energie
  5. co je to metoda EPC
  6. jak využívat energie ze zdrojů odpadního tepla, fotovoltaiky, tepelných čerpadel apod.
  7. jaké jsou metody automatické regulace otopných systémů,
  8. kde vzít dotace na realizaci energetických opatření.

Cílem kuchařky je zvýšení povědomí, osvěty a odbornosti v oblasti energetických úspor. Neomezuje se na úzký pohled jednotlivých specializací, ale pomáhá mezi sebou propojit znalosti a dovednosti jednotlivých oborů a pohledů, které se energetického managementu týkají.

„Energetik nesmí být odkázaný na znalost jen jednoho typu řešení a zaklínat se postojem: tak se to dělávalo vždycky, se kterým se jistě mnozí z nás setkali. Musí mít komplexní, přehled, nesmí ustrnout u zastaralých technologií a postupů,“ dodává Marie Zezůlková.

zdroj: Národní centrum energetických úspor