Primátor hlavního města Prahy

Zastupitel a primátor hlavního města Prahy. Absolvent 3. lékařské fakulty UK v Praze. Publikoval řadu článků v odborném i laickém tisku (Zdravotnické noviny, Medical Tribune, EURO, IT Systems, CIO Business World, Sdělovací technika, International Journal for Quality in Health Care, …). Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky, kvality a efektivity služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Dále se zabývá návrhy a realizací rozsáhlých informačních systémů. Jako primátor má Zdeněk Hřib na starosti mimo jiné oblast informatiky, bezpečnosti, evropských fondů a zahraničních vztahů.