Interim Director, EIT Urban Mobility

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze a Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal doktorát v oboru technická kybernetika. V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, kde byl mj. hlavním autorem, členem Řídícího výboru a zástupcem vedoucího projektu zodpovědného za kvalitu projektu „Strategický, organizační, funkční, procesní a informační audit MZV ČR“. Sloužil na Stálé misi při OECD v Paříži a na Velvyslanectví v Haagu jako ekonomický diplomat a zastupující konzul.

V září 2017 byl pověřen vytvořením a vedením nového Národního centra Průmyslu 4.0, které je součástí Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze a je otevřenou a technologicky neutrální platformou pro spolupráci vysokých škol, firem a dalších institucí za účelem naplňování cílů národní iniciativy Průmysl 4.0 a Společnost 4.0 a k podpoře vytváření potřebného výzkumného potenciálu a transferu znalostí do průmyslu. Byl členem grémia CIIRC a stálým hostem Řídícího výboru NCP4.0, jehož agendu a jednání organizoval. 

V prosinci 2018 byl pověřen vytvořením a vedením nového „Inovačního hubu Východ“ v rámci konsorcia EIT Urban Mobility. Je členem vedení konsorcia a zodpovídá za vztahy s partnery v rámci Inovačního hubu Východ, jeho založení a rozvoj.