Výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí České Republiky