2. místopředseda Sdružení místních samospráv

Starosta Obce Dolní Studénky, zastupitel Olomouckého kraje, vysokoškolský učitel. Po absolvování česko-anglického gymnázia v Olomouci vystudoval Mezinárodní a evropská studia - diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde absolvoval rovněž doktorské studium v oboru Mezinárodní politické vztahy a od roku 2011 zde působí coby odborný asistent se specializací na Evropskou unii a OSN. Od roku 2013 je místopředsedou Sdružení místních samospráv České republiky, v letech 2013 a 2016 byl viceprezidentem, 2014-2015 prezidentem Evropské asociace LEADER pro rozvoj venkova, od roku 2017 je zástupcem ČR ve Výboru regionů EU. Aktivně zastupuje zájmy evropského venkova v odborných pracovních skupinách Evropské komise, zároveň působí coby expert v rámci projektů EU na rozvoj venkova v Gruzii a Bosně a Hercegovině. Jeho životním mottem je africké přísloví: "Když chceš jít rychle, jdi sám, chceš-li dojít daleko, pojďme spolu...".