Environmentální specialista, ENVItech Bohemia

Pavel Chaloupecký je environmentálním specialistou společnosti ENVItech Bohemia s.r.o., který se specializuje především na přístrojovou techniku v oblasti měření kvality ovzduší, a to jak pro referenční aplikace, tak i senzorická zařízení pro nízkonákladové aplikace používané mj. i v konceptech chytrých měst. Pavel Chaloupecký má dlouholeté zkušenosti v uvedené produktové oblasti, a to jak v komerční, tak i ve vědecké sféře.