Prokurista, Rocon Meteo

Prokurista a obchodní ředitel společnosti ROCON METEO spol. s r.o., nadšený silniční meteorolog a milovník hudby. Po absolvování České zemědělské univerzity v Praze provozoval divadelní kavárnu v Českém Krumlově, jejímž prostřednictvím nabídl posluchačům řadu nevšedních hudebních produkcí. Od roku 2014 působí v rodinné společnosti ROCON METEO spol. s r.o., přičemž od roku 2016  je v čele této společnosti na pozici prokuristy a obchodního ředitele. 

 

ROCON METEO spol. s r.o. se zabývá silniční meteorologií, nabízí špičkové technologie zaměřené na sledování klimatických podmínek na pozemních komunikacích a provádí rovněž instalace systémů plně automatizovaného protinámrazového postřiku solankou. Výraznou měrou tak přispívá k zajištění sjízdnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na vybraných úsecích silnic a dálnic zejména v zimních měsících. Posláním společnosti i jejích zaměstnanců je „usnadňovat životní cesty".