Ředitelka odboru regionální politiky, MMR ČR

Vystudovala Fakultu stavební VUT Brno, absolvovala postgraduální studium na Univerzitě v Rouen ve Francii. Dále doktorandské studium na Fakultě architektury VUT Brno a současně na Institut Francaise d´Urbanisme de Paris. 

Dlouhé roky pracovala pro město Brno. Zastávala funkci vedoucí Kanceláře strategie města, do jejího portfolia spadal strategický plán města, ekonomický rozvoj, marketing, inovace a komunikace s veřejností. Byla odborným garantem Strategie pro Brno 2020. Zapojila město Brno do Regionální inovační strategie JMK, díky čemuž se město Brno stalo technologickým a inovačním centrem České republiky. Od května 2017 byla jmenována ředitelkou Národního centra energetických úspor.

Je členkou pracovní skupiny Svazu města a obcí České republiky pro Kohezní politiku, členkou pracovní skupiny Metropolitan Areas při Eurocities, účastní se celé řady mezinárodních projektů, konferencí a seminářů. Je členkou Vědecké rady FRRMS Mendlovy Univerzity. Dále je členkou Expertního týmu pro energetiku a předsedkyní pracovní skupiny pro energetickou udržitelnost při Svazu průmyslu a dopravy ČR, členkou Výkonného výboru  energetické sekce HK ČR a členkou Smart City týmu společnosti ČEZ ESCO.