Tajemník Městského úřadu, Uherský Brod

Kamil Válek (1974) vystudoval obor Teorie a automatizace řízení na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Otravě. Pracuje ve veřejné správě již 24 let a po celou dobu se systematicky věnuje rozvoji eGovernmentu. A to jak na lokální úrovni (město, ORP), tak i na celostátní úrovni (prezentace dobré praxe na různých seminářích a konferencích).

V roce 1997 nastoupil na úřad do pozice samostatného informatika. Od samého počátku se zasazoval o elektronizaci, resp. smysluplné nasazování výpočetní techniky do fungování úřadu. V roce 2003 byl jmenován vedoucím odboru informatiky. Na této pozici byl zodpovědný za vytváření vizí, strategií a koncepce IT na úřadě. Připravil, zpracoval a uvedl do reálného provozu konkrétní aktivity, které město začalo poskytovat pro všechny obce v ORP Uherský Brod - sdílená elektronická podatelna, sdílená spisová služba s přístupem do datových schránek, mapový portál pro obce, apod.

Od roku 2011 vykonává funkci tajemníka městského úřadu. Z této pozice prosazuje a aktivně se podílí na systémovém přístupu k rozumné a smysluplné elektronizaci nejenom úřadu, ale i vytváření "digitálních propojů" mezi městem a ostatními organizacemi města. Od roku 2016 se rovněž věnuje zavedením principů otevřených dat do práce úřadu. Po celou dobu působení ve veřejné správě se snaží prosazovat a uvádět do života myšlenky digitalizace a elektronizace všeho rozumného...