Business Development Leader, ČSOB

Jan vede v ČSOB rozvojové projekty z oblasti takzvaného otevřeného bankovnictví, jedním z nich je program ČSOB Mobilita. Do programu Mobilita náleží řešení usnadňující platby ve veřejné dopravě a za parkování pomocí bankovních karet. Tato řešení jsou nyní úspěšně zavedeny v celé řadě měst v České republice. Aktuálně spolu s kolegy intenzivně pracuje na dalším evolučním kroku v této oblasti a tím jsou komplexní služby z oblasti MAAS. Získané zkušenosti z oblasti veřejné dopravy, myšleno především platby a kontroly jízdného včetně časových kupónů, úspěšně aplikuje v oblasti Entertaimentu, která má velice podobné potřeby z pohledu návštěvníků, jejich prokázání nároku na službu, vstupu, či bezhotovostních plateb. Tyto služby ocení i pořadatelé a obchodníci, kteří si uvědomují přínos moderních způsobů bezhotovostních plateb a či ticketingu.