Státní tajemnice MPSVČR

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D., je státní tajemnicí na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde má ve své gesci agendu státní služby, právní, veřejných zakázek a vnitřní správy. V oblasti veřejných zakázek usiluje v rámci ministerského projektu o systémové ukotvení principů sociálně odpovědného (resp. strategického) zadávání veřejných zakázek nejen v resortu práce a sociálních věcí, ale také šířeji v České republice. Na ministerstvu působí ve vedoucích pozicích od roku 2014, mj. jako ředitelka odboru koordinace a právní podpory státní služby. Dříve pracovala pro Svaz měst a obcí České republiky a na Magistrátu města Ostravy, kde získala bohaté zkušenosti v oblasti veřejné správy a v rámci mezinárodní spolupráce včetně řízení řady projektů na podporu municipalit. Ingrid Štegmannová absolvovala doktorandské studium v oboru Aplikovaná etika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde před tím vystudovala magisterský obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích.