Vedoucí odboru strategického rozvoje a spolupráce, Brno

František Kubeš (1981) vystudoval obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě v Ostravě. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval na Magistrátě města Brna v Kanceláři strategii města – od roku 2007 jako vedoucí referátu tvorby strategie a regionální spolupráce. V letech 2009 – 2010 absolvoval 9 měsíční stipendijní pobyt v SRN. Od dubna 2014 do června 2019 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako vedoucí oddělení urbánní politiky; poslední dva roky současně jako pověřený ředitel odboru regionální politiky. Mezi jeho hlavní úkoly patřilo např. metodické nastavení nástroje Integrovaných územních investic či metodická podpora města a obcí, mj. právě pro oblast Smart Cities. Od července 2019 působí na pozici vedoucího nově vzniklého Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna, kde zodpovídá mj. za strategické plánování, spolupráci s univerzitami a podnikatelskou sférou, rozvoj konceptu Smart Cities, participativní rozpočet, datový portál či realizaci nástroje Integrovaných územních investic.