Náměstek pro řízení sekce regionální politiky, MMR ČR

Na ministerstvu působil v minulosti jako poradce ministryně, od roku 2015 se podílí na řízení regionálního rozvoje ČR z manažerských pozic, nyní jako náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje. Zároveň je odpovědný za národní politiky bydlení a cestovního ruchu. Velkou důležitost přikládá integrovanému plánování a udržitelnému a „chytrému“ rozvoji měst a obcí.

 

Absolvent Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně a Southern Oregon University v USA. Bohaté zahraniční zkušenosti začal sbírat během studií a poté v rámci projektů rozvojové spolupráce. Před působením ve státní správě byl senior projektovým manažerem a jednatelem mezinárodní poradenské firmy pro municipální sektor.