Co-founder, UnitX

Daniel Vlček vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu podnikohospodářskou. Nasbíral zkušenosti jak z privátního sektoru včetně zahraničních projektů, tak z úrovně veřejné správy např. jako poradce pro technologie pro korporace a pro města, z pozice člena Smart City či ICT komisí nebo jako architekt zastřešujících koncepcí a projektů. Prostřednictvím vlastních poradensko-technologických firem UnitX, Gatum Advisory a EnerSolutio  vytváří obchodní modely a produkty pro nové technologické oblasti a zavádí pilotní projekty pro města, státní organizace, korporace i pro investory. Nejvíce se soustřeďuje na novou energetiku, AI aplikace, RPA a chatboty, bezpečnost, a vazbu na datové integrační a řídící platformy. Zprostředkovává také integrovaná řešení na míru, která podporují bezpečnost infrastruktury a odolnost měst či státních institucí nejen v České republice. Ve všech těchto oblastech úzce spolupracuje zejména s izraelskými společnostmi, českými vývojovými startupy a pokročilými technologiemi nadnárodních společností. Dlouhodobě ho zajímá vliv technologií na člověka, společnost a politiku. Daniel Vlček zároveň působí jako člen výkonného výboru Czech Smart City Cluster.