Senior Expert, Future Cities, EY

Andrea absolvovala studium na Fakultě sociálních věd UK v Praze, vč. studijního pobytu na Università di Bologna, a postgraduální studium na King’s College London.

Svoji kariéru začala v energetickém koncernu RWE Group (dnes innogy), kde se zaměřovala na evropské a národní právní a regulační prostředí. Působila mj. na pozici ředitelky pro regulační záležitosti v RWE Transgas Net (dnes NET4GAS), provozovateli přepravní soustavy České republiky. Prošla i stáží na Evropské komisi v jednotce pro elektřinu a plyn. 

V letech 2008-2013 pomáhala vytvořit a následně řídit evropskou organizaci ENTSOG - European Network of Transmission System Operators for Gas. Zabývala se především transparentností trhu, rozvojem evropské plynárenské infrastruktury a bezpečností dodávek. V lednu 2009 se zúčastnila monitorovací mise Evropské komise na Ukrajinu v souvislosti s přerušením dodávek plynu do Evropy. 

V rámci EY se Andrea zaměřuje na implementaci koncepce chytrých měst, zejména v oblastech mobility a energetiky, a veřejných prostranství. Podílela na množství projektů pro české a evropské společnosti a veřejné instituce. Vedla např. vývoj indexu Smart Prague Index, studii proveditelnosti pro zavedení celoměstské sdílené e-mobility nebo zpracování Akčního plánu pro zelené město Jerevan. Mezi její současné projekty patří např. realizační studie pro Jednotný informační systém pro Prahu. Andrea působí také jako členka Grémia ministryně pro místní rozvoj pro Smart Cities.